Kategori:Windowsprogramvare

Fra IThjelp

Denne siden inneholder programsider for programmer som kan installeres under Windows. Listen er ikke utfyllende, men inneholder programmer hvor man har UiB-spesifikk informasjon.