ECLIPSE (reservoir simulator)

Fra IThjelp


Innkjøp

UiB har en akademisk avtale med Schlumberger

Installasjon

Klientdriftet Windows-PC

ECLIPSE er pakket og IT-Avdelingen kan installere programmet automatisk. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700. Husk å oppgi maskinnavn.

Privat og student PC

NB! Du må være koblet til UiB med VPN når du skal kjøre ECLIPSE.
Program og installasjonsveiledning tilgjengelig via https://tjinfo.uib.no/program (ECLIPSE_reservoir_simulator)

Informasjon

ECLIPSE er en reservoarsimulator fra Schlumberger. Programmet er beregnet for beregning av strøm og produksjon av olje, gass og vann i et petroleumsreservoar, men brukes også i beslektete problem som simulering av lab-forsøk, CO2-lagring osv. Den er en av de markedsledende reservoarsimulatorene i bruk hos oljeselskaper. ECLIPSE er kjernen i en samling programmer ("ECLIPSE suite") som inkluderer selve reservoarsimulatoren og en rekke pre- og post-prosesseringsprogrammer for å bygge en simuleringsmodell, og analysere resultatene etter kjøring.

ECLIPSE suite er tilgjengelig (på Windows og Linux) for alle studenter og ansatte ved UiB og assosierte selskaper. Programpakken kan installeres på egen PC.

Ved kjøring av programmet må PC være tilkoblet UiB-nett, eventuelt via VPN.

For tiden har UiB 172 lisenser for ECLIPSE, og varierende antall lisenser for hjelpeprogrammene (fra 1 for de minst brukte til 20 for de mest populære). Dette er flytende lisenser, d.v.s. maks. antall samtidige brukere)


I lisensavtalen inngår et krav om at programmet bare kan brukes til ikke-kommersielle formål. For UiB betyr dette at vi bruker programmet til forskning og undervisning, men kan ikke bruke ECLIPSE til konsulentoppdrag e.l.


Kontaktperson på UiB og mot Schlumberger er Øystein Pettersen (adresse over). Merk at "vanlige" brukere ikke har adgang til å ta direkte kontakt med Schlumberger support.