Move

Fra IThjelp

Move er programvare laget for strukturell modellering og analyse innenfor geologien.

Innkjøp

UiB har en akademisk lisensavtale med Midland Valley Exploration ltd (MVE) og programvaren er kun tilgjenglig for akademisk bruk. Ønsker du å bruke Move i komersiell sammenheng, så må du [kontakte MVE]. I henold til avtalen skal hver bruker levere en årlig rapport til MVE. Dette blir koordinert av Irene Ludvigsen Husa. Ta kontakt med Irene Ludvigsen Husa for å sette deg på listen over bidragsytere til den årlige rapporten.

Installasjon

Klientdriftet PC med Windows

Move er pakket og IT-avdelingen kan installere programmet automatisk. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 for installasjon. Husk å oppgi maskinnavn.

Her kan du lese mer om Programvare for klientdriftede maskiner

Privat og student-PC

NB! Du må være koblet til UiB med VPN når du skal kjøre Move. Trenger du tilgang til programmet kan du kontakte Leo Zijerveld


Informasjon

Produsent

http://www.mve.com/

Leverandør

http://www.mve.com/contact