TopSpin

Fra IThjelp

Lisens

Det er akademisk lisens på TopSpin. Det vil si at studenter og ansatte ved UiB kan bruke programmet på egen maskin.

Installasjon

Klientdriftet Windows-PC

TopSpin installeres fra Windows - Software Center. Finner du ikke programmet, kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700. Husk å oppgi maskinnavn. NB! Bruker har lagt om lisensieringen for den akademiske lisensen slik at versjonen som nå ligger i Windows - Software Center ikke vil fungere. Ny versjon vil komme.

Her kan du lese mer om Programvare for klientdriftede maskiner

Privat og student PC

Du må lage deg en konto (registrere deg) hos Bruker for å laste ned programmet. Det gjør du på denne siden https://www.bruker.com/login.html Bruk UiB-epost-adressen din slik at du får tilgang til akademisk lisens.

Når du har registrert deg og/eller har logget inn hos Bruker laster du ned programmet fra denne siden https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr.html

Her genererer du også "activation ticket" som du vil trenge for å aktivisere lisensen.

Manualer (også installasjonsmanual) og teknisk dokumentasjon finner du her https://www.bruker.com/service/information-communication/user-manuals/nmr.html

NB! Du må være innlogget på Bruker sin side for å få tilgang til program og dokumentasjon.

Informasjon

Produsent

http://www.bruker.com/

Leverandør

http://www.bruker.com/

Hva er TopSpin

NMR Software