Palisade

Fra IThjelp

Innkjøp

Palisade Decision Tools - @RISK er kjøpt inn av Kjemisk institutt og det er bare ansatte og studenter som er knyttet til instituttet som kan benytte programvaren. Er det noen som ikke er knyttet til Kjemisk institutt men som ønsker å bruke programvaren må dette avklares med magne.skarestad@uni.no

Installasjon

Klientdriftet Windows-PC

Palisade Decision Tools er pakket og IT-Avdelingen kan installere programmet automatisk. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700. Husk å oppgi maskinnavn.

Her kan du lese mer om Programvare for klientdriftede maskiner

Privat og student PC

NB! Du må være koblet til UiB med VPN når du skal kjøre Palisade Decision Tools. Programmet og installasjonsveiledning kan du laste ned på https://tjinfo.uib.no/program

Informasjon

Produsent

http://www.palisade.com/

Leverandør

http://www.palisade.com/

Hva er Palisade Decision Tools?

http://www.palisade.com/risk/