IT-forum 2006

Fra IThjelp
Sideversjon per 4. des. 2015 kl. 12:35 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Edpjm flyttet siden IT-forum våren 2006 til IT-forum 2006)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Invitasjon til våren 2006

IT-forum våren 2006 vert i Ulvik i Hardanger, på Brakanes Hotell.


Sett av torsdag 30. og fredag 31. mars til å delta på forumet.


30. mars vil temaet vera omstilling. Som avslutning på "omstillingsdagen" vil professor Holger Ursin snakka om stress: myte eller realitet.


31. mars har vi invitert Uninett som skal snakka om nasjonale tenester, FEIDE og GigaCampus. Vidare vil professor Ladislav Kocbach ved institutt for fysikk og teknologi halda eit foredrag om IT- frihet og kontroll.


Det kjem meir informasjon om transport til og frå Ulvik.


Velkommen til IT-forum våren 2006.Helsing


Arild Sandal

IT-avdelinga


Sakliste for IT-forum våren 2006

Tid: Torsdag og fredag 30. - 31. mars
Sted: Rica Brakanes Hotel, Ulvik i Hardanger
Sakliste

Torsdag 30/3 Tema: Omstilling


08.00 Bussavgang frå Bergen til Ulvik
10.30 Noko å bite i
11.00 Utfordringar og visjonar for den nye IT-avdelinga
11.30 Utfordringar og visjonar for dei nye seksjonane [pdf] v/ Tor Bu

- Seksjon for applikasjonar [pdf] v/ Arild Sandal

- Seksjon for infrastruktur [pdf] v/ Jan Johnsen

- Seksjon for brukarstøtte [pdf] v/ Øystein Saasen

- - BRITA [pdf] v/ Siri Hansen

Synspunkt frå Medisinsk fakultet [pdf] v/ Helge Opedal

13.00 Lønsj
14.00 Fagforeiningane har ordet

- Parat [pdf] v/ Gerd Johannessen

- NTL [pdf] v/ Ragnfrid Skavland

15.00 Status etter omstillingssamtalane

v/ Odd Hellesøy

15.30 Pause
16.00 Kva kjenneteiknar serviceorganisasjonar [pdf] v/ Thor Øyvind Jensen Adm.org
16.45 Stress: myte eller realitet v/ Professor Holger Ursin, HALOS
17.30 Pause
18.45 Kåseri om Olav H. Hauge v/ Tor Bu og Steinar Bergo
19.30 Middag
Fredag 31/3

Tema: UNINETT: GigaCampus og nasjonale tenester, m.m.


09.00 Innleiing til FEIDE [pdf] v/ Elin Bjørndal

Innleiing til GigaCampus v/ Jan I Ellertsen

09.30 FEIDE bind saman datasystem [pdf] v/ Ingrid Melve, UNINETT
10.30 Pause
11.00 GigaCampus: Betre Campus til Kvardags [pdf] v/ Vidar Faltinsen, UNINETT
12.00 Lønsj
13.00 IT-fridom og kontroll v/ Professor Ladislav Kocbach, IFT
14.00 Avslutning
14.30 Bussavgang frå Ulvik til Bergen.