Brukerdiskusjon:Edpjm

Fra IThjelp

Konstruktive kommentarar om IT-hjelp er velkomne. Det kan vere generelle synspunkt, forslag til forbetringar, sider som "manglar", osv.

Spørsmål er også lov.. Hugs: Dumme spørsmål fins ikkje. :-) Spørsmål eg ikkje kan svare på, kan eg vidareformidle til andre som kanskje kan.

Kommentarar til spesifikke sider vil kjenne seg meir heime på den aktuelle sida si eiga diskusjonsside.

E-post vil truleg også finne fram til innboksen, om det skulle passe betre.

Generelle spørsmål og kommentarar kan også registrerast i Issue-tracker.