IT-forum 2002 vår

Fra IThjelp
Sideversjon per 4. des. 2015 kl. 12:34 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Edpjm flyttet siden IT-forum våren 2002 til IT-forum 2002 vår)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

IT-forum 4. - 5. april 2002 Tema : IKT-Strategi ved UiB

Tid: 4. og 5. april 2002
Sted: Bjørnefjorden Gjestetun
Program

09.00 Opning
09.30 Innleiing v/ Sverre Spildo
10.00 Kva viser IT-evalueringa? v/Johannes Lidros, Transcendent Group (workshop result: [pdf]
12.00 Gruppearbeid (8 grupper)
13.00 Lunsj
14.00 Presentasjon av gruppearbeid:

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

15.00 Innlegg v/Roar Aspli (NTNU)[pdf]
15.40 Kaffipause
16.00 IT-strategiarbeid i Norsk Hydro v/Per Germann Fadnes
19.00 Middag

Fredag 5. april

08.30 IT i kunnskapsformidling og kunnskapsforvalting v/Kari Garnes, UB
09.00 IT i utdanning v/Knut Olav Aslaksen, SEVU [pdf]
09.30 IT i forskning v/ Thorkild Tylleskar, Senter for internasjonal helse
10.00 IT i administrasjon v/Lise Gundersen og Kjell Bernstrøm
10.30 Kaffi
10.45 Korte innlegg frå fakulteta (7 x 15 min.):

Jur (Arild Raftevoll)

HF (Magne Bergland)

SV (Sigve Tjøtta / Øystein Saasen) [pdf]

Psyk (Dag Hammerborg / Finn Jellestad) [pdf]

Med (Johs Teigland)

MatNat (Kjetil Ullaland)

Odont (Nils Skaug) [pdf]

12.30 Lunsj
13.30 Korte innlegg frå:

BM (Kåre Hesjedal)

UMS (Universitetets Mediesenter)

Stud (Gunn Eknes Thorsen) - "Amøben" "Studieadminstrasjon er viktig!"

Info (Morten Steffensen) - Presentasjon

14.30 - 15.00 Oppsummering og avslutning v/Rune Nilsen