Webhotellet ved UiB - FAQ

Fra IThjelp

Det er ikke lenger nattlig backup av data på tjenestene folk.uib.no/org.uib.no og kurs.uib.no! Alle som har data på Folk/Org/Kurs må selv sørge for at de har en ekstra kopi av filene.

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Ofte stilte spørsmål om "Webhotell" tjenestene

Hva er Folk og Org?

folk.uib.no og org.uib.no er webtjenester som tilbyr publisering av statisk html. Her kan en legge ut html filer, og andre typer filer også, og så blir de tilgjengelig på web. Dersom du har brukernavnet: aaa001 så blir lenken:

  • https://folk.uib.no/aaa001

Nettsider på org.uib.no er i dag listet her:

Tjenestene Folk og Org ble avviklet som tilbudt tjeneste den 30. desember 2022. Det betyr at det ikke blir opprettet flere webkataloger på disse.

Jeg har hørt at Folk og Org skal avvikles, stemmer det?

Det er nå bestemt av ledelsen ved IT-avdelingen at nettstedene på Folk/Org/Kurs skal legges ned 30. desember 2022.

Det er sendt ut epost til alle brukerne av disse tjenestene. Kopi av denne eposten kan en se her:

Dersom en mener at nettsidene ikke kan flyttes, så kan en søke om å få nettsiden gjenopprettet. Benytt da i så fall dette skjemaet:

Hvor lenge blir dataene liggende på folk.uib.no?

Når du slutter på UiB så blir katalogene og filene du har under folk.uib.no automatisk slettet etter regler fra Datatilsynet:

Hvor mye kan jeg lagre på folk.uib.no/org.uib.no?

Vi hadde tidligere en begresning per bruker/nettsted. Denne er nå opphevet. Det betyr at hele disken deles i felleskap. Dersom en dumper inn hundrevis av GB så går disken full, og da får ingen lagre noe lenger. Derfor bør en rydde og slette filer når en kan. Det er i dag (april 2023) brukt:

686G

av totalt

1,4T

Det per dags dato ledig: 718G

Hvordan kopler jeg meg opp mot folk.uib.no, org.uib.no og kurs.uib.no? Jeg har en nettside der i dag som jeg må oppdatere

I løpet av mai/juni 2024 blir dataene som er igjen på folk.uib.no og org.uib.no flyttet til ny Redhat 8 server. Da må en bruke ny servernavn og mappe navn på følgende form:

\\project-ita.uib.no\radisson7_folk\brukernavn

og for org.uib.no

\\project-ita.uib.no\radisson7_org\org-navn

f.eks:

\\project-ita.uib.no\radisson7_org\presten

for nettsiden: https://org.uib.no/presten Det vil bli annonsert når flyttingen skjer. NB: det er kun de som har avtale som får beholde sin Folk/Org mappe etter flyttingen.

Dersom en ønsker å bruke ssh/scp/rsync/sftp så kan det gjøres mot:

p1kro01.uib.no

SSH/SFTP:

Logg inn på serveren login.uib.no med SSH. Stien til din katalog ligger da under:

/Data/www/folk

eller

/Data/www/org

SAMBA

Start Windows Explorer (Fil Utforsker), skriv inn følgende sti(er) i lokasjonsfeltet:

\\radisson7.uib.no\katalognavn
\\radisson7.uib.no\uib-brukernavn

Når en blir bedt om brukernavn og passord, så kan det være at brukernavnet må skrives på formen:

uib\brukernavn

Jeg har et rsync cron-script som mha ssh nøkler automatisk overfører filer hver natt fra min maskin til min Folk katalog. Dette gjøres mot login.uib.no. Nå fungerer ikke dette lenger, hva er galt?

Det er innført to-faktor innlogging for SSH/SFTP mot login.uib.no, og det gjør at dette ikke lenger vil fungere automatisk. Vi kan åpne opp direkte mot serveren som huser folk.uib.no katalogene på forespørsel. For å få dette opprettet må du lage en sak til hjelp.uib.no. Merk saken:

Har problem med overføring til min Folk konto på login.uib.no. Ønsker overføring til Radisson7.

Merk saken: Team Publisering

Jeg greier ikke å kople meg opp mot folk.uib.no lenger. Hva er galt?

En skal kunne kople seg opp med følgende sti smb/cifs:

\\radisson7.uib.no\katalognavn

Samba var tenkt avviklet på serveren, men vi drifter tjenesten enn så lenge. En kan også benytte SFTP for å kunne oppdatere innhold på folk.uib.no og org.uib.no. Husk at dersom en prøver å kople opp via stien, så må en være tilkoplet UiB sin VPN (https://it.uib.no/Vpn) for at det skal fungere.

En kan benytte SFTP (secure file transfer), da må en kople seg opp mot serveren:

login.uib.no

og stiene her til katalogene er:

/Data/www/folk
/Data/www/org
/Data/www/kurs

Tidligere var det en tjeneste som het Egendriftet Løsning (LAMP). Er denne nedlagt?

Serveren Kro kjører i dag med de eksisterende nettsidene der. Det blir ikke satt opp flere nettsider på disse serveren uten spesiell avtale og godkjenning.

Tjenesten Egendriftet Løsning er ikke lenger en tilbudt tjeneste, og er planlagt avviklet innen våren 2024.

Derfor anbefaler vi at alle som ønsker å installere sine egne webapplikasjoner om å lese om UH-iaas (NREC) og så selv vurdere å sette opp egen server. Mer om UH-iaas:

Om en kun trenger en nettside så kan vurdere vår Wordpress multisite løsning. Les mer om Wordpress her:

Finnes det andre måter å dele filer på her ved UiB?

Du kan bruke denne tjenesten for å dele filer med andre:

Og alle skal også ha tilgang til Office365 hvor de også kan dele filer/dokumenter. Her vil en også kunne ha samskrivingsfunksjonalitet om en ønsker å jobbe på samme Excel/word dokument samtidig.

Om du har veldig store filer, så kan du benytte Uninett sin Filesender tjeneste:

Hva er Kurs?

kurs.uib.no blir lagt ned 30. desember 2022.

https://kurs.uib.no tilbyr tilsvarende som for folk.uib.no og org.uib.no altså mapper for html, css og javascript filer. Det er lagt inn noen kurser her laget i litt eldre teknologi. De nettsidene som er laget med Flash vil ikke virke, og blir stengt ned.

Det blir ikke opprettet flere nettsider kurs.uib.no uten spesiell avtale og godkjenning fra ledelsen.

Jeg har hørt at det finnes en egen PHP/MariaDB server? Kan jeg få tilgang til den?

Det er satt opp en egen server som er kalt Turing, for kurs ved UiB som trenger PHP og Mysql (MariaDB) databaser. Det er i dag i hovedsak DIKULT kurser ved Informasjonsvitenskap som benytter denne serveren i dag. Det er ingenting i veien for at andre også kan få tilgang. Serveren kan benyttes til publisering av html, css, javascript og PHP filer.

Webkatalogene på Turing kan en se her:

Innlogging til turing.uib.no gjøres med SSH. Dersom du ønsker tilgang så må du bestille det via TopDesk: http://hjelp.uib.no

NB: Data på Turing serveren må regnes som midlertidige. Vi har ingen avtale om langtidslagring av data på den boksen. Selv om vi ikke aktivt sletter data der, så kan vi ikke garantere at data tas vare på når f.eks operativ systemet må oppgraderes.

Jeg trenger noe node.js og python, kan jeg få det installert et sted?

Vi kan dessverre ikke installere andre programpakker enn de vi tilbyr i dag som i hovedsak er kun PHP og Mysql (MariaDB). Det vi anbefaler er at en setter opp sin egen server i UH-iaas. Da kan en installere det en måtte behøve selv. Les mer om UH-iaas her for hvordan du kommer i gang:

Gruppen får ikke skrivetilgang etter at jeg har lastet opp en ny fil med SFTP

Det er fordi standard er at det er kun eier som har skriverettigheter til filer. Dette kan løses med at en setter riktige default file og folder permissions i SFTP klient programvaren. Se bilde hvor en kan se at 664 og 775 vil gi gruppen til en fil også skrive rettigheter.

Sftp-default-file-folder-permissions.jpg

Du kan også gjøre det med Linux kommandoer:

chmod 664 filnavn
chmod 775 katalognavn

Kan jeg få FTP tilgang slik at jeg kan endre på utseende på Bloggen (navn.w.uib.no) min?

Nei, det er ikke mulig. [Blogg] tjenesten (Wordpress multi-instans system) er et PHP/MYSQL basert system, og nettsidene oppdateres dynamisk.

Dersom en har behov for å endre på utseende til en nettside/blogg i Blogg-tjenesten (Wordpress-instans, så må en se på Atahualpa temaet. Her kan en gjøre det meste.

Se også Wordpress

Tilgang til personer som ikke har UiB konto

Er det mulig å gi tilgang til personer som ikke har UiB konto?

Svar: I utgangspunktet ikke. Det er nå lagt sperre på innloggingen både for Wordpress og Wiki nettsteder, slik at en må være koplet til UiB sitt 129.177. nettverk for å kunne logge inn. Det betyr i praksis at en må være koplet på med VPN, som igjen krever at en har et UiB brukernavn. Løsningen er altså da å få opprettet en gjestekonto. Deretter installere VPN, og så logge inn. Vi la tidligere inn unntakslister på IP adresser for personer utenfor UiB. Denne praksisen går vi nå i stor grad bort fra. En kan få unntak, men kun ved spesielle behov og etter godkjenning.

Når det gjelder tilgang til selve Linux-serverne med SSH, så må en alltid ha UiB konto.

For at eksterne skal kunne logge inn må det opprettes en konto for disse personene. Se informasjon om brukerkontoer og tilganger i UiBhjelp.

Mulig å flytte innhold fra en wordpress-blogg til en annen?

Er det mulig å flytte innhold fra en blogg til en annen?

Svar: Det skal være mulig. Bruk Tools - Import/export i admin-grensesnittet. Eventuelle feil eller ukorrektheter etter en import må en selv løse og finne ut av.

Informasjon som kan være til hjelp:

Reklame

Blogger som opprettes hos wordpress.com får automatisk tredjeparts reklame. Hvordan er det med bloggene under .w.uib.no?

Svar: Det er ingen reklame på våre Webhotell servere/tjenester.

Eget domene

Er det mulig å kjøpe eget domene og få dette lagt inn via domain-mapping i en blogg? F.eks www.foobar.com eller www.foobar.no?

Svar: Nei. Det er tekniske utfordringer i løsningen som gjør at dette ikke lenger er mulig. Om du likevel oppretter et domene hos en annen leverandør utenfor UiB, så kan du be leverandøren om å lage en redirigering mot bloggen din her på UiB.

Eget .uib.no domene

Er det mulig å få eget .uib.no domene for min wordpress nettside på w.uib.no? For eksempel: foobar.uib.no?

Svar: Nei, i utgangspunktet ikke. Nå har vi fått krav til at alle nettsider skal etableres med SSL (https), og det gir en utfordring teknisk for SSL sertifikater. Derfor er det i utgangspunktet ikke mulig å få eget domenenavn. Det betyr at nettsider i Wordpress vil være på formen:

navn.w.uib.no

w står for wordpress

hvor navn er navnet på nettsiden din. Egendriftede nettsider/løsninger vil ha formen:

navn.h.uib.no

h står for hotell

Dersom det er overveiende gode grunner til eget uib.no domenenavn, så må det foreligge godkjenning hos enten Kommunikasjonsavdelingen eller IT direktør før domenet med tilhørende SSL sertifikat blir opprettet.

Selv om domenet blir etablert, så vil en likevel kun få en redirigering slik at domenenavnet peker til de adressen som er definert over. Altså om en har fått opprettet:

minforskning.uib.no

og ønsker at denne skal peke mot en wordpress nettside, så blir det da en redirigering slik at:

minforskning.uib.no -> minforskning.w.uib.no

Dette gjelder for alle webtjenestene vi har under samleparaply tjenesten: "Webhotellet ved UiB".

Access denied

Jeg får "access denied" når jeg prøver å aksessere visse sider og filer på min hjemmeside. Eksempelvis: http://folk.uib.no/mittbrukernavn/sti/til/fil Hva kan jeg gjøre?

Svar: Rettighetene må settes riktig på filer og kataloger for at verden skal kunne lese disse. Om du har Linux, gjøres dette ved å kjøre følgende kommando på filer:

chmod 644 filnavn

For kataloger er kommandoen:

chmod 755 katalognavn

Aksess til Mysql på Kro serveren

Jeg skulle gjerne ha aksessert Mysql serveren på Egendriftet løsning utenfor UiB. Er dette mulig?

Svar 1: Om en kopler seg opp med VPN først, så kan en bruke phpMyAdmin:

NB: Brukernavn og passord er gitt i lokal readme.txt fil under web-katalog området på serveren.

Svar 2: Vi kan åpne spesifikt for visse IP adresser slik at en kan kople seg direkte til port 3306 mot serveren. Men, dette gjør vi kun ved spesielle behov og ved godkjenning.

Du kan lese følgende bruksanvisning om SSH tunnelering for hvordan dette kan gjøres: