Filer.uib.no

Fra IThjelp

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Tjenesten filer.uib.no tilbyr publisering av enkeltfiler

Om filer.uib.no

Tjenesten ligger på:

 • http://ekstern.filer.uib.no/subdir/
 • http://intern.filer.uib.no/subdir/

hvor subir er typisk: bio, fa, geo, hf, ub osv avhengig av tilhørighet.

Legg merke til at url'en må ende med en:

/

for at en skal få listet ut filene.

Eksempelvis:

Filsystemet er tilgjengelig for opplasting vha windows-sharet:

 \\sysfelles.uib.no\http_filer

Mac:

Koble opp: 'Finder' -> 'Go' -> 'Nettverk' (Tastatursnarvei: cmd+shift+K)
Sti: smb://uib;brukernavn@sysfelles.uib.no/http_filer

Tilgang

En kan søke om tilgang ved å lage en sak på:

Det er fint om en også spesifiserer hvilken katalog en ønsker tilgang til:

bio
eiendomsavdelingen
fa
formidling
geo
hf
it
jur
kmd
ledelse
matnat
mnfa
mofa
okonomi
poa
psyfa
sa
svf
ub
universitetsmuseet

Rutinene for tilgang vil bli endret i forbindelse med innføring av UiBtilgang. Se informasjon om brukerkontoer og tilganger i UiBhjelp.

Funksjon

Filene i katalogen "ekstern" deles ut via http://ekstern.filer.uib.no/ og filformatet må være av type som oppfyller kravene til åpne standarder, som PDF (Portable Document Format), ODF (Open Document Format), Video eller ren tekstfil. Disse filene vil være tilgjengelig også utenfor UiB sitt nett.

http://intern.filer.uib.no/ er kun tilgjenglig for maskiner på UiB sitt nett. Disse filene må likevel anses som offentlig tilgjenglig, ettersom det er mange (studenter og ansatte) som har tilgang til UiB sitt nett.

Filer som er tillatt på "ekstern":

    #.odt, .fodt - OpenDocument tekstbehandling 
    #.ods, .fods - OpenDocument regneark
    #.odp, .fodp - OpenDocument presentasjon
    #.odg, .fodg - OpenDocument grafikk
    #.odf - OpenDocument formler og matematiske funksjoner
    #.pfd - PDF format
    #.mp4, .mpg, .ogm, .ogv, .mp3, .flac - video og lyd
    #.txt - ren tekst

Hvis det lastes opp filer under "ekstern" i andre formater enn disse, vil disse ikke vises på http://ekstern.filer.uib.no/

I utgangspunktet er alle filer lovlig på "intern", men følgende filer er ikke tillatt:

    #.html, .htm - html format
    #.php - php kode
    #.js - javascript
    #.css - cascading style sheets
    #.exe, .com - eksekverbar fil

Hvis det lastes opp slike filer under "intern", vil disse ikke vises på http://intern.filer.uib.no/

Vær oppmerksom på at norske tegn i katalognavn og filnavn ikke virker ved visning på http://intern.filer.uib.no/ og http://ekstern.filer.uib.no/