Mac OS X: Problemer ved tilkobling til fellesområde/tjener i Mavericks - 10.9.X

Fra IThjelp

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. usupportert OS versjon, oppgrader maskin til nyare operativsystem


Enkelte brukere kan oppleve problemer ved tilkobling til fellesområder/tjenere i Mavericks (10.9). Dette kan blant annet innbefatte at man får koblet seg til fellesområdene, men at man ikke ser innholdet. Årsaken til problemene er måten maskinen kommuniserer med fellesområdene/tjenerne. Løsningen er å presisere/endre hvordan Mavericks skal kommunisere med fellesområdene/tjenerne.Trinnene under forklarer hvordan man utfører denne endringen, ved hjelp av en config-fil vi har laget:

  1. Fjern tilkoblingen til alle tjenere, fellesområder, hjemmeområder og lignende.
  2. Gå til http://tjinfo.uib.no/program
  3. Velg "Tilgjengelig lisensiert programvare" og deretter "Mac-ClientSetup".
  4. Last ned filen med navnet nsmb.conf.zip.
  5. Åpne zip-filen og kopier innholdet, det vil si nsmb.conf.
  6. Plasser nsmb.conf under ~/Library/Preferences

Start maskinen og koble til områdene på nytt, etter at trinnene over er gjennomførte.


For mer teknisk informasjon se: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/darwin/reference/manpages/man5/nsmb.conf.5.html