Stata

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 17. sep. 2013 kl. 14:41 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Stata er programvare for statistisk analyse og presentasjon, simuleringer, m.m. Programmet er mye brukt innen flere forskningsområder. IT-avdelingen disponerer et antall lisenser som enheter ved UiB kan leie.

Produsent

StataCorp

Leverandør

Metrika Consulting AB

Bruk av Stata IC ved UiB

Universitetet i Bergen (UiB) inngikk i juli 2013 en avtale som medfører at studenter og ansatte kan benytte nyeste versjon av Stata IC (fra og med versjon 13) kostnadsfritt i UiB relatert arbeid (ikke-kommersiell bruk). Studenter og eventuelt ansatte kan i den sammenheng også installere programmet på sin private maskin. Installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon kan en få tilgang til ved å logge seg på via: https://tjinfo.uib.no/program. (En må ha ny kode en gang i året) I forhold til avtalen er det verdt å merke seg følgende begrensninger:

  • Avtalen dekker ikke tidligere versjoner av Stata IC (f. eks versjon 12, 11 og 10)
  • Andre versjoner som Stata SE/MP4 etc. dekkes ikke av avtalen. Ved behov må avdelingen fremdeles kjøpe inn disse versjoner selv.
  • Installasjoner av PC-saler/auditorier er begrenset til 150 installasjoner. Dersom dette overstiges må UiB endre på avtalen og dette vil medføre økte kostnader for UiB. Vi ønsker derfor at det er et reelt behov for Stata i de tilfeller der det installeres på pc-saler/auditorier. Innkommende ønsker vil bli vurdert i hvert tilfelle. Behov kan meldes via https://bs.uib.no/.


Hvordan får en tilgang til programmet?

Dersom du har klientdriftet Windows maskin fra UiB kan du henvende deg via https://bs.uib.no/ eller ringe oss på 555 84700. Vi trenger å vite navnet på maskinen programmet skal legges inn på.

For mac OS X, linux eller Solaris kan installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program.


Om forskjellige versjon av Stata

Statas egen sammenligning av versjoner


Se også

Om Stata i Wikipedia (engelsk)