Stata

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 10. mar. 2010 kl. 00:08 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Produsent

StataCorp

Leverandør

Alfasoft AS

For Ansatte

Avdelinger ved UiB kan kjøpe Stata-lisens for ansatte på Windows, Mac eller Linux.

Lisenser bestilles ved å opprette en egen sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Det jobbes for tiden med en avtale for lisenser på Stata for ansatte ved UiB. Dette vil være basert på en årlig vedlikeholdskostnad som faktureres avdelingen til de som bruker lisensene. Vi kommer tilbake med pris.

CD kan lånes fra IT-avdelingen for installasjon på maskiner som ikke er driftet av IT-avdelingen.

NB: En får ikke Stata installert (evt låne cd) før at det enten kan dokumenteres at lisens er i orden, eller at bestillingsansvarlig ved avdelingen kan bekrefte at avdelingen vil betale denne kostnaden (internfakturerering).

Studenter

(Denne info er muligens utdatert. Ta kontakt med oss (bs.uib.no) dersom du er student og interessert i å kjøpe statalisens.)

Studenter kan kjøpe lisenser til eget bruk blant annet via Alfasoft (til bruk for undervisning/oppgaveskriving med egen bærbar/hjemmemaskin). For de fleste vil STATA/IC 10 Student (varenr 3370) være tilstrekkelig. Stata kan de bestille på følgende måte:

  1. En finner produktet i linken under, og bestiller/betaler i sitt eget navn med kredittkort:
  2. En sender kopi av gyldig studentbevis som vedlegg til epost, som sendes til info@alfasoft.no
  3. Installasjons-CD med brukerguide blir sendt direkte til bestiller fra England. Dette tar ca en uke.