Ssh-tunnel

Revisjon per 10. feb. 2012 kl. 14:40 av Mihho (diskusjon | bidrag) (skriver inn et generelt servernavn: servernavn.uib.no)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 10.02.2012 av Mihho . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Du kan benytte en SSH tunnel for å få tilgang til spesifikke servertjenester som ligger bak en brannmur.

Det forutsetter at du har tilgang til å logge inn på maskinen med SSH.

Det finnes en bruksanvisning for hvordan dette kan gjøres med Putty: Putty og SSH tunnel.

I vanlig terminal, se under.

SSH tunnel i vanlig terminal

Opprette tunnel,

  1. ssh -L 3308:localhost:3306 pte087@servernavn.uib.no -N

(-N Do not execute a remote command.)

kople til tjeneste (eks: mysql i dette tilfellet) lokalt,

  1. mysql -h127.0.0.1 -P3308 -uUSER

(Viktig at ein kopler til host 127.0.0.1, default (localhost) vil alltid prøve å koble seg til local socket)