Putty og SSH tunnel

Fra IThjelp

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Dersom du har behov for å kople deg til tjenester som er bak en brannmur, kan du med Putty konfigurere en SSH tunnel, og dermed få aksess til tjenesten. Dette forutsetter selvfølgelig at du kan logge inn på maskinen med SSH i utgangspunktet. Dersom du ikke kan logge inn med SSH, så kan du heller ikke kjøre en SSH-tunnel.

Om du sitter utenfor UiB sitt nettverk, må du antakelig også etablere en VPN kopling mot UiB før du kan sette opp en SSH tunnel. Du vil da altså kjøre en SSH tunnel over VPN.

Dette er en bruksanvisning/eksempel for hvordan dette kan gjøres. Eksempelet bruker skjermbilder fra Windows, men prinsipielt gjøres dette tilsvarende for andre operativ system.

Om du ikke har Putty på maskinen din, så må denne lastes ned. Se Putty. Selve Putty er kun en .exe fil som kan kjøres uten noen installasjon.

Eksempelet

La oss si at du ønsker å kople deg til en intern tjeneste Mysql database på en server med navn: dbserver.uib.no

Du må ha innloggingsrettigheter på denne maskinen, altså at du kan logge inn med SSH.

Start Putty. Gå til SSH - Tunnels. Skriv inn Source port=3306, og Destination=127.0.0.1:3306. Trykk på Add:

Putty-ssh-tunnel.png

Gå tilbake til: Session.

Skriv inn navnet på serveren: Host Name=dbserver.uib.no

Klikk på Save om du ønsker å lagre.

Klikk Open.

Putty session.png

Nå skal du kunne kople deg til Mysql databasen internt på serveren ved å kople til: servernavn: localhost port: 3306

Eksempel som viser kopling mot Mysql på dbserver.uib.no med dbforge studie for Mysql

Konfigurer koplingen mot localhost (som definert i SSH tunnelen)

Dbforge-db-conn-prop.png

Trykk på Test Connection.

Trykk Ok.

Bildet viser db forge studie for Mysql oppkoplet mot Mysql tjeneste via en SSH tunnel:

Dbforge-studie-mysql.png