Retur av brukte tonerkassetter

Revisjon per 2. feb. 2012 kl. 13:41 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Oppdaterte info om retur av Ricoh-tonere, etter at Rune Grimstad snakket med Ricoh)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


IT-avdelingen kan ikke ta imot eller samle inn brukte tonerkassetter.

HP (Hewlett-Packard)

Brukte tonerkassetter fra HP-skrivere skal returneres via HPs gratis returordning. Returesker og henting av disse bestiller du via HPs vevsider. Har enheten et lavt forbruk, kan du i stedet velge å skrive ut etiketter for retur av tonerkassetter enkeltvis.

Når du bestiller henting av returesker (før esken blir overfylt), må du oppgi følgende organisasjonsnummer for UiB: 874789542.

Gå til HPs vev-side for retur av tonere

Ricoh

Tomme tonerkassetter fra Ricoh-maskiner kan avhendes på flere måter:

  • Sørvispersonell kan ta med brukte tonerkassetter ved besøk.
  • Tonere kan merkes og sendes i tråd med Ricohs rutiner for returnering av tonerkassett
  • Du kan sende en e-post til harald.fauskanger@ricoh.no. Noter ID-nummeret til skriveren.
  • Tonerne er ikke lenger karakterisert som spesialavfall, så det er også mulig å kaste toneren i restavfallet til UiB, og gi miljøvennlig varmegjenvinning.

Andre skrivere

Skulle du ha skrivere av andre merker, ta kontakt med leverandør for retur av toner.