Petrel

Revisjon per 7. apr. 2010 kl. 13:22 av St06047 (diskusjon | bidrag) (Åpnet Petrel)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

PETREL er basert på en samtidig bruk av en lisens som begrenser antall brukere samtidig. Pr i dag kan 25 personar ved UiB bruke PETREL samtidig (selve lisensen ligger på IT avdelingen sin balder2-server). Det anbefales å bruke siste versjon av programmet PETREL2009.1.1 (BRITA har også pakke på 2007 og 2008 versjonen)

PETREL kan brukes både på UiB-PC-er og private PC-er. På private PC-ar må en, for å kjøre Petrel, koble seg opp med VPN mot UiB-nettet. For å kunne gjøre dette må en også installere et program på den private PC-en.