PDF

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 12. jan. 2012 kl. 11:46 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Endret fra kategori "Filformater" til kategori "Pdf". Merket med maler for "Trenger engelsk" og ansvar "BRA" (Brukerstøtte for ansatte).)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Mal:Trenger engelsk

Åpent filformat som beholder utseende

PDF er en forkortelse for Portable Document Format. Dette filformatet er utviklet og vedlikeholdt av Adobe Systems Inc. PDF egner seg til distribusjon av digitale dokumenter. Filformatet er laget slik at dokumentet skal se likt ut uavhengig av hvilken programvare som brukes til å vise filen, og uavhengig av hvilke enhet filen vises på, enten det er en datamaskin, en håndholdt enhet eller en skriver.

Filformatet er åpent i den forstand at Adobe har publisert spesifikasjonene for filformatet, slik at det er mulig å lage programmer som kan vise filene. Det er ikke et fritt filformat, siden det bare er Adobe som tar avgjørelser om eventuelle nye funksjoner og versjoner av filformatet.

Obligatorisk å bruke PDF

Difi har laget standarder for publisering på offentlige nettsider, og IT-standarder for staten. Disse standardene legger premissene for utveksling av data i offentlige virksomheter.

Standardene fra Difi sier blant annet at det er er obligatorisk å benytte OpenDocument Format eller PDF ved utveksling av digitale dokumenter.

Se ellers siden om åpne dokumentformater.