Forskjell mellom versjoner av «Om IT-avdelingen»

(La til foto av Beddari)
m (Endret diverse mobilnummer til formatet 999 99 999 (gruppert i 3 - 2 - 3 siffer). La inn mobilnummer til Gisle Aas.)
Linje 49: Linje 49:
 
Telefon: 555 84230
 
Telefon: 555 84230
  
Mobil: 93 24 80 84
+
Mobil: 932 48 084
  
 
[mailto:Thomas.Evensen@it.uib.no Thomas.Evensen@it.uib.no]
 
[mailto:Thomas.Evensen@it.uib.no Thomas.Evensen@it.uib.no]
Linje 64: Linje 64:
 
Telefon: 555 84204
 
Telefon: 555 84204
  
Mobil: 90 57 23 42
+
Mobil: 905 72 342
  
 
[mailto:Arild.Sandal@it.uib.no Arild.Sandal@it.uib.no]
 
[mailto:Arild.Sandal@it.uib.no Arild.Sandal@it.uib.no]
Linje 79: Linje 79:
 
Telefon: 555 84555
 
Telefon: 555 84555
  
Mobil: 90 13 18 32
+
Mobil: 901 31 832
  
 
[mailto:Jorunn.Viken@it.uib.no Jorunn.Viken@it.uib.no]
 
[mailto:Jorunn.Viken@it.uib.no Jorunn.Viken@it.uib.no]
Linje 130: Linje 130:
 
Telefon: 555 84221
 
Telefon: 555 84221
  
Mobil: 41 47 92 01
+
Mobil: 414 79 201
  
 
[mailto:Jostein.Mork@it.uib.no Jostein.Mork@it.uib.no]</div>
 
[mailto:Jostein.Mork@it.uib.no Jostein.Mork@it.uib.no]</div>
Linje 373: Linje 373:
 
Telefon: 555 84433
 
Telefon: 555 84433
  
Mobil: 99 23 05 94
+
Mobil: 992 30 594
  
 
[mailto:Inger.Sivertsen@it.uib.no Inger.Sivertsen@it.uib.no]
 
[mailto:Inger.Sivertsen@it.uib.no Inger.Sivertsen@it.uib.no]
Linje 568: Linje 568:
 
Telefon: 555 84018
 
Telefon: 555 84018
  
Mobil: 91 71 53 60 - VIP: 81600
+
Mobil: 917 15 360 - VIP: 81600
  
 
Fax: 555 89704
 
Fax: 555 89704
Linje 617: Linje 617:
 
Telefon: 555 84238
 
Telefon: 555 84238
  
Mobil: 91 71 53 78 - VIP: 81515
+
Mobil: 917 15 378 - VIP: 81515
  
 
[mailto:Jan.Johnsen@it.uib.no Jan.Johnsen@it.uib.no]</div>
 
[mailto:Jan.Johnsen@it.uib.no Jan.Johnsen@it.uib.no]</div>
Linje 637: Linje 637:
 
Telefon: 555 84061
 
Telefon: 555 84061
  
Mobil: 90 89 97 40 - VIP: 81539
+
Mobil: 908 99 740 - VIP: 81539
  
 
[mailto:Egil.Pedersen@it.uib.no Egil.Pedersen@it.uib.no]
 
[mailto:Egil.Pedersen@it.uib.no Egil.Pedersen@it.uib.no]
Linje 650: Linje 650:
 
Telefon: 555 84062
 
Telefon: 555 84062
  
Mobil: 91 71 53 76 - VIP 81575
+
Mobil: 917 15 376 - VIP 81575
  
 
[mailto:Kjell.Abbedissen@it.uib.no Kjell.Abbedissen@it.uib.no]
 
[mailto:Kjell.Abbedissen@it.uib.no Kjell.Abbedissen@it.uib.no]
Linje 676: Linje 676:
 
Telefon: 555 84081
 
Telefon: 555 84081
  
Mobil - 90 99 50 02 - VIP: 81760
+
Mobil - 909 95 002 - VIP: 81760
  
 
[mailto:Morten-Christian.Bernson@it.uib.no Morten-Christian.Bernson@it.uib.no]
 
[mailto:Morten-Christian.Bernson@it.uib.no Morten-Christian.Bernson@it.uib.no]
Linje 712: Linje 712:
 
Telefon: 555 82774
 
Telefon: 555 82774
  
Mobil: 91 61 43 43
+
Mobil: 916 14 343
  
 
[mailto:Bjorge.Solli@it.uib.no Bjorge.Solli@it.uib.no]
 
[mailto:Bjorge.Solli@it.uib.no Bjorge.Solli@it.uib.no]
Linje 725: Linje 725:
 
Telefon: 555 84051
 
Telefon: 555 84051
  
Mobil: 95 80 18 84 - VIP: 81662
+
Mobil: 958 01 884 - VIP: 81662
  
 
[mailto:Arild.Raftevoll@it.uib.no Arild.Raftevoll@it.uib.no]
 
[mailto:Arild.Raftevoll@it.uib.no Arild.Raftevoll@it.uib.no]
Linje 738: Linje 738:
 
Telefon: 555 84066
 
Telefon: 555 84066
  
Mobil: 41 30 02 07 - VIP: 81239
+
Mobil: 413 00 207 - VIP: 81239
  
 
[mailto:Frank.Pierce@it.uib.no Frank.Pierce@it.uib.no]
 
[mailto:Frank.Pierce@it.uib.no Frank.Pierce@it.uib.no]
Linje 772: Linje 772:
 
Telefon: 555 84052
 
Telefon: 555 84052
  
Mobil: 97 07 09 14 - VIP: 81706
+
Mobil: 970 70 914 - VIP: 81706
  
 
[mailto:Jan.Inge.Brathen@it.uib.no Jan.Inge.Brathen@it.uib.no]
 
[mailto:Jan.Inge.Brathen@it.uib.no Jan.Inge.Brathen@it.uib.no]
Linje 785: Linje 785:
 
Telefon: 555 84215
 
Telefon: 555 84215
  
Mobil: 91 71 53 74 - VIP: 81564
+
Mobil: 917 15 374 - VIP: 81564
  
 
[mailto:Knut.Berge@it.uib.no Knut.Berge@it.uib.no]
 
[mailto:Knut.Berge@it.uib.no Knut.Berge@it.uib.no]
Linje 809: Linje 809:
 
Telefon: 555 84057
 
Telefon: 555 84057
  
Mobil: 95 77 00 54
+
Mobil: 957 70 054
  
 
[mailto:Robert.Svendsen@it.uib.no Robert.Svendsen@it.uib.no]
 
[mailto:Robert.Svendsen@it.uib.no Robert.Svendsen@it.uib.no]
Linje 880: Linje 880:
 
Telefon: 555 84009
 
Telefon: 555 84009
  
Mobil: 91 71 53 62 - VIP: 81577
+
Mobil: 917 15 362 - VIP: 81577
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070
Linje 895: Linje 895:
 
Telefon: 555 84006
 
Telefon: 555 84006
  
Mobil: 90 68 61 48 - VIP: 81502
+
Mobil: 906 86 148 - VIP: 81502
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070
Linje 910: Linje 910:
 
Telefon: 555 84042
 
Telefon: 555 84042
  
Mobil: 91 71 53 79 - VIP: 81610
+
Mobil: 917 15 379 - VIP: 81610
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070
Linje 925: Linje 925:
 
Telefon: 555 84016
 
Telefon: 555 84016
  
Mobil: 99 20 59 94 - VIP 81784
+
Mobil: 992 05 994 - VIP 81784
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070
Linje 962: Linje 962:
 
Telefon: 555 84894
 
Telefon: 555 84894
  
Mobil: 91 86 80 75
+
Mobil: 918 68 075
  
 
[mailto:Bjorn.Sund@it.uib.no Bjorn.Sund@it.uib.no]
 
[mailto:Bjorn.Sund@it.uib.no Bjorn.Sund@it.uib.no]
Linje 975: Linje 975:
 
Telefon: 555 84008
 
Telefon: 555 84008
  
Mobil: 907 907 20 - VIP: 81501
+
Mobil: 907 90 720 - VIP: 81501
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070
Linje 1 012: Linje 1 012:
 
Telefon: 555 84084
 
Telefon: 555 84084
  
Mobil: 91 71 54 50
+
Mobil: 917 15 450
  
 
[mailto:Sidsel.Storebo@it.uib.no Sidsel.Storebo@it.uib.no]
 
[mailto:Sidsel.Storebo@it.uib.no Sidsel.Storebo@it.uib.no]
Linje 1 068: Linje 1 068:
 
Telefon: 555 84100
 
Telefon: 555 84100
  
Mobil, 95 05 94 14 - VIP: 81650
+
Mobil, 950 59 414 - VIP: 81650
  
 
[mailto:Ronny.Nordvik@it.uib.no Ronny.Nordvik@it.uib.no]
 
[mailto:Ronny.Nordvik@it.uib.no Ronny.Nordvik@it.uib.no]
Linje 1 118: Linje 1 118:
  
 
Telefon: 555 88996
 
Telefon: 555 88996
 +
 +
Mobil: 932 41 450
  
 
[mailto:Gisle.Aas@it.uib.no Gisle.Aas@it.uib.no]
 
[mailto:Gisle.Aas@it.uib.no Gisle.Aas@it.uib.no]
Linje 1 163: Linje 1 165:
 
Telefon: 555 84020
 
Telefon: 555 84020
  
Mobil: 95 80 18 88, VIP: 81690
+
Mobil: 958 01 888, VIP: 81690
  
 
[mailto:Vagar.Aabrek@it.uib.no Vagar.Aabrek@it.uib.no]
 
[mailto:Vagar.Aabrek@it.uib.no Vagar.Aabrek@it.uib.no]
Linje 1 177: Linje 1 179:
 
Telefon: 555 84210
 
Telefon: 555 84210
  
Mobil: 95 77 00 53 - VIP: 81675
+
Mobil: 957 70 053 - VIP: 81675
  
 
[mailto:Roger Foss@it.uib.no Roger Foss@it.uib.no]
 
[mailto:Roger Foss@it.uib.no Roger Foss@it.uib.no]
Linje 1 277: Linje 1 279:
 
Telefon: 555 84272
 
Telefon: 555 84272
  
Mobil: 91 71 53 59 - VIP: 81576
+
Mobil: 917 15 359 - VIP: 81576
  
 
[mailto:Sharil.Tumin@it.uib.no Sharil.Tumin@it.uib.no]
 
[mailto:Sharil.Tumin@it.uib.no Sharil.Tumin@it.uib.no]
Linje 1 324: Linje 1 326:
 
Telefon: 555 84059
 
Telefon: 555 84059
  
Mobil: 97 55 71 09 - VIP: 81222
+
Mobil: 975 57 109 - VIP: 81222
  
 
[mailto:Kind@uib.no Kind@uib.no]
 
[mailto:Kind@uib.no Kind@uib.no]
Linje 1 335: Linje 1 337:
 
Telefon: 555 84237
 
Telefon: 555 84237
  
Mobil: 91 74 58 22 - VIP: 81822
+
Mobil: 917 45 822 - VIP: 81822
  
 
Fax: 555 84070
 
Fax: 555 84070

Revisjonen fra 22. sep. 2010 kl. 15:21


Kontaktinformasjon

Postadresse: Besøksadresser: Telefon: 555 84700
IT-avdelingen, UiB Ekspedisjon: Fax: 555 84299 / 555 84070
Postboks 7800 Nygårdsgaten 5, 4. etg. E-post: post@it.uib.no
5020 Bergen (Stein Rokkans hus) Registrer problem / spørsmålOrganisasjonskart

Fil:20090116-web-orgkart-ITA.pngIT-direktør med administrasjon


Evensen Thomas .jpg


Thomas Evensen

IT-direktør

Telefon: 555 84230

Mobil: 932 48 084

Thomas.Evensen@it.uib.noArild Sandal

Rådgiver

Telefon: 555 84204

Mobil: 905 72 342

Arild.Sandal@it.uib.noJorunn Viken

Administrasjonssjef

Telefon: 555 84555

Mobil: 901 31 832

Jorunn.Viken@it.uib.no


Neset Wenche .jpg


Wenche Neset

Førstekonsulent

Telefon: 555 84208

Wenche.Neset@it.uib.noGunvor Hopland

Konsulent

Telefon: 555 84209

Gunvor.Hopland@it.uib.no


Ove Helge Jeppesen

Overingeniør

Telefon: 555 84115

Ove.Jeppesen@it.uib.no


Jostein Mork.jpg


Jostein Mork

Overingeniør

Telefon: 555 84221

Mobil: 414 79 201

Jostein.Mork@it.uib.no

Seksjon for brukerstøtte

Fil:20100908-web-orgkart-brukerstøtte.png


Seksjonssjef

Bergland Magne.jpg

Magne Bergland

Senioringeniør

Telefon: 555 82251

Mobil: 480 96 660 - VIP: 81814

Magne.Bergland@it.uib.noBrukerstøttesenter (BRITA)

Jon Steine.jpg

Jon Steine

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84490

Mobil: 975 57146

Jon.Steine@it.uib.no


Gravvold Trond.jpg

Trond Gravvold

Overingeniør, Teknisk støtte/nestleder BRITA

Telefon: 555 84014

Mobil: 924 87 482

Trond.Gravvold@it.uib.no


Ivan Vågenes.jpg

Ivan Vågenes

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 88657

Mobil: 481 62 686

Ivan.Vaagenes@it.uib.noBrukerstøtte for ansatte

MetteH.jpg

Mette Heggem

Overingeniør, gruppeleder, områdeansvarlig Nygårdshøyden/Sentrum

Telefon: 555 89057

Mobil: 975 57 124 - VIP: 81272

Mette.Heggem@it.uib.no


Holst.jpg

Kristian Holst

Overingeniør, gruppeleder, områdeansvarlig Årstad/Haukeland

Telefon: 555 84054

Mobil: 481 62 682

Kristian.Holst@it.uib.no


Jan Solsvik

Overingeniør, gruppeleder, områdeansvarlig MatNat

Telefon: 555 86721

Mobil: 917 15 377

Jan.Solsvik@it.uib.no


Trond Åmdal

Overingeniør

Telefon: 555 89072

Mobil: 414 79 202 - VIP: 81716

Trond.Amdal@it.uib.no


Arne Hansen.jpg

Arne Hansen

Overingeniør

Telefon: 555 84480

Mobil: 481 62 692

Arne.Hansen@it.uib.no


Morten Dragsnes.jpg

Morten Dragsnes

Overingeniør

Telefon: 555 84038

Mobil: 975 57 130

Morten.Dragsnes@it.uib.no


Sinan Sayan

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 86518

Mobil: 481 62 693

Sinan.Sayan@it.uib.no


Gunn Knutsen.jpg

Gunn Knutsen

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84225

Mobil: 996 26 050

Gunn.Knutsen@it.uib.no


Ragnhild Linchausen

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 82075

Mobil: 917 15 363 - VIP: 81579

Ragnhild.Linchausen@it.uib.no


Rune Grimstad

Overingeniør

Telefon: 555 82610

Mobil: 481 62 694

Rune.Grimstad@it.uib.no


Urtveit.jpg

Odd Arild Urtveit

Overingeniør

Telefon: 555 84028

Mobil: 406 30 949

Odd.Urtveit@it.uib.no


Stian Abbedissen.jpg

Stian Abbedissen

Overingeniør

Telefon: 555 84112

Mobil: 406 35 783

Stian.Abbedissen@it.uib.no


Ole Arntzen

Overingeniør

Telefon: 555 84168

Mobil: 481 62 691

Ole.Arntzen@it.uib.no


Sivertsen.jpg

Inger Marie Loge Sivertsen (permisjon)

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84433

Mobil: 992 30 594

Inger.Sivertsen@it.uib.no


Askil Laastad.jpg

Askil G. Laastad

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84132

Mobil: 928 79 327

Askil.Laastad@it.uib.no


Heuvel Sander Arvan van der.jpg

Sander van den Heuvel

Overingeniør

Telefon: 555 89899

Mobil: 900 19 410 - VIP: 81846

Sander.Heuvel@it.uib.no


Line Mari Johnsen

Avdelingsingeniør (midlertidig)

Telefon: 555 89899 (van den Heuvel)

Mobil: : 466 34 990


Line.Johnsen@it.uib.no


Skurtveit.jpg

Kristian Skurtveit

Avdelingsingeniør (midlertidig)

Telefon: 555 84085

Mobil: 936 20 873


Kristian.Skurtveit@it.uib.no


Brukerstøtte for studenter og drift av PC-stuer og undervisningsrom

Vårdal.jpg

Wenche Vårdal

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84213

Mobil: 917 36 221 - VIP: 81578

Wenche.Vardal@it.uib.no


Bente T. Hellan

Overingeniør

Telefon: 555 82689

Mobil: 481 62 689

Bente.Hellan@it.uib.no


Jon Eikhaug

Overingeniør

Telefon: 555 84259

Mobil: 414 18 943

Jon.Eikhaug@it.uib.no


Lillestol.jpg

Frode Lillestøl

Overingeniør

Telefon: 555 86106

Mobil: 900 43 933

Frode.Lillestol@it.uib.no


Arild Fredriksen

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 88658

Mobil: 481 62 685

Arild.Fredriksen@it.uib.no


Hoff.jpg

Stig Hoff

Overingeniør

Telefon: 555 84080

Mobil: 992 63 863

Stig.Hoff@it.uib.no


Inge Tørgersen.jpg

Inge Tøgersen

Overingeniør

Telefon: 555 89849

Mobil: 405 52 687

Inge.Togersen@it.uib.noTelefonsentralen

E Johnsen.jpg

Elin Johnsen

Konsulent, gruppeleder for telefonsentralen

Telefon: 555 82114

Elin.Johnsen@it.uib.no


Espeland.jpg


Eli Espeland

Sekretær

Telefon: 555 89812

Eli.Espeland@it.uib.no


Kleveland.jpg

Karl Kleveland

Førstekonsulent

Telefon: 555 84018

Mobil: 917 15 360 - VIP: 81600

Fax: 555 89704

Karl.Kleveland@it.uib.no


Monsen.jpg


Aina-Katrin Monsen

Sekretær (midlertidig)

Telefon: 555 89815

Aina-Katrin.Monsen@it.uib.no


Ingunn Rutle

Sekretær (midlertidig)

Telefon: 555 89020

Ingunn.Rutle@it.uib.no


Seksjon for infrastruktur

Web-orgkart-infrastruktur.png


Seksjonsjef

Walde.jpg

Jan Kristian Walde Johnsen

Senioringeniør

Telefon: 555 84238

Mobil: 917 15 378 - VIP: 81515

Jan.Johnsen@it.uib.noFagområdet Unix

E Pedersen.jpg

Egil Pedersen

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84061

Mobil: 908 99 740 - VIP: 81539

Egil.Pedersen@it.uib.no


Abbedissen.jpg

Kjell Rune Abbedissen

Overingeniør

Telefon: 555 84062

Mobil: 917 15 376 - VIP 81575

Kjell.Abbedissen@it.uib.no


Lædre.jpg

Tor Lædre

Overingeniør

Telefon: 555 84058

Mobil: 958 01 892 - VIP: 81658

Tor.Ladre@it.uib.no


Bernson.jpg

Morten-Christian Bernson

Overingeniør

Telefon: 555 84081

Mobil - 909 95 002 - VIP: 81760

Morten-Christian.Bernson@it.uib.no


Christiansen.jpg

Øyvind Hareide Christiansen

Overingeniør

Telefon 555 83820

Mobil: 466 10 126

Oyvind.Christiansen@it.uib.no


Karl Magnus Kolstø

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 83416

Karl.Kolsto@it.uib.no


Bjørge Solli

Overingeniør

Telefon: 555 82774

Mobil: 916 14 343

Bjorge.Solli@it.uib.no


Raftevoll.jpg

Arild Raftevoll

Overingeniør

Telefon: 555 84051

Mobil: 958 01 884 - VIP: 81662

Arild.Raftevoll@it.uib.no


Pierce.jpg

Frank H. Pierce

Overingeniør

Telefon: 555 84066

Mobil: 413 00 207 - VIP: 81239

Frank.Pierce@it.uib.no


Jan Ivar Beddari

Overingeniør

Telefon:

Jan.Ivar.Beddari@it.uib.noFagområdet Windows

Braathen.jpg

Jan Inge Bråthen

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84052

Mobil: 970 70 914 - VIP: 81706

Jan.Inge.Brathen@it.uib.no


Berge.jpg

Knut Berge

Overingeniør

Telefon: 555 84215

Mobil: 917 15 374 - VIP: 81564

Knut.Berge@it.uib.no


Jarl Magnar Hansen

Overingeniør

Telefon: 555 89069

Mobil: 907 74 464 - VIP: 81726

Jarl.Hansen@it.uib.no


Hetlelid.jpg

Robert Hetlelid

Overingeniør

Telefon: 555 84057

Mobil: 957 70 054

Robert.Svendsen@it.uib.no


Christian Pedersen

Overingeniør

Telefon: 555 89061

Mobil: 992 05 959 - VIP: 81230

Christian.Pedersen@it.uib.no


Blikeng.jpg

Andreas Blikeng

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84003

Mobil: 920 72 939

Andreas.Blikeng@it.uib.no


Øistein Myge

Overingeniør

Telefon: 555 84198

Mobil: 481 54 999

Oistein.Myge@it.uib.no


Marcel.jpg

Marcel Biebricher

Overingeniør

Telefon: 555 88799

Mobil: 405 52 689

Marcel.Biebricher@it.uib.no
Fagområdet Nettverk

Ellertsen.jpg

Jan I. Ellertsen

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84009

Mobil: 917 15 362 - VIP: 81577

Fax: 555 84070

Jan.Ellertsen@it.uib.no


Andersen.jpg

Helge Andersen

Overingeniør

Telefon: 555 84006

Mobil: 906 86 148 - VIP: 81502

Fax: 555 84070

Helge.Andersen@it.uib.no


Olav Ragnhildstveit

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84042

Mobil: 917 15 379 - VIP: 81610

Fax: 555 84070

Olav.Ragnhildstveit@it.uib.no


Kleppestø.jpg

Yngve Kleppestø

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84016

Mobil: 992 05 994 - VIP 81784

Fax: 555 84070

Yngve.Kleppesto@it.uib.no


Rudolf Krajewski.jpg

Rudolf Krajewski

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84064

Rudolf.Krajewski@it.uib.no

Fagområdet Telefoni


Sund.jpg

Bjørn Tore Sund

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84894

Mobil: 918 68 075

Bjorn.Sund@it.uib.no


Hagen.jpg

Svein Hagen

Overingeniør

Telefon: 555 84008

Mobil: 907 90 720 - VIP: 81501

Fax: 555 84070

Svein.Hagen@it.uib.no


Frihagen.JPG

Anders Frihagen

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 89462

Anders.Frihagen@it.uib.no

Seksjon for applikasjoner

Web-orgkart-applikasjoner.png


Seksjonssjef/stab

Storebø.jpg


Sidsel Storebø

Senioringeniør

Telefon: 555 84084

Mobil: 917 15 450

Sidsel.Storebo@it.uib.no


Dotche.jpg


Chernet Dotche

Seniorrådgiver

Telefon: 555 84087

Mobil: 934 15 274

chernet.dotche@it.uib.noFagområdet IA - Integrasjon og applikasjonsutvikling

Helge Opedal

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84071

Mobil: 970 70 907

Helge.Opedal@it.uib.no


Kolås.jpg


Cato Kolås

Overingeniør

Telefon: 555 84245

Cato.Kolas@it.uib.no


Ronny Nordvik

Overingeniør

Telefon: 555 84100

Mobil, 950 59 414 - VIP: 81650

Ronny.Nordvik@it.uib.no


Revheim.jpg


Johanne Berit Revheim

Overingeniør

Telefon: 555 84633

Johanne.Revheim@it.uib.no


Bringedal.jpg


Olav Bringedal

Overingeniør

Telefon: 555 89033

Olav.Bringedal@it.uib.no


Johannessen.jpg


Are Johannessen

Overingeniør

Telefon: 555 84138

Are.Johannessen@it.uib.no


Aas.jpg


Gisle Aas

Overingeniør

Telefon: 555 88996

Mobil: 932 41 450

Gisle.Aas@it.uib.noJo Havik

Overingeniør

Telefon: 555 84095

Jo.Havik@it.uib.no


Michael Eric Menk.jpg


Michael Eric Menk

Overingeniør


Fagområdet BAD - Basisapplikasjoner og drift

Aabrek.jpg


Vagar Aabrek

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84020

Mobil: 958 01 888, VIP: 81690

Vagar.Aabrek@it.uib.no


Foss.jpg


Roger Foss

Overingeniør

Telefon: 555 84210

Mobil: 957 70 053 - VIP: 81675

Foss@it.uib.no Roger Foss@it.uib.no


Hasselgren.jpg


Vivi Hasselgren

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84205

Vivi.Hasselgren@it.uib.no


Lohne.jpg


Randi Strand Lohne

Avdelingsingeniør

Telefon: 555 84206

Randi.Lohne@it.uib.no


Stølheim.jpg


Elin Stølheim

Overingeniør

Telefon: 555 84133

Mobil: 906 76 855

Elin.Stolheim@it.uib.no


Tuck.jpg


Angela Tuck

Overingeniør

Telefon: 555 84004

Angela.Tuck@it.uib.no


100px-Terje.jpg


Terje Hidle

Overingeniør

Telefon 555 84231

Mobil: 913 83 591

Terje.Hidle@it.uib.no
Fagområdet IDA - Identitet og dataforvaltning

Bjørndal.jpg


Elin Bjørndal

Overingeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84155

Mobil: 957 62 483

Elin.Bjorndal@it.uib.no


Tumin.jpg


Sharil Tumin

Overingeniør

Telefon: 555 84272

Mobil: 917 15 359 - VIP: 81576

Sharil.Tumin@it.uib.noChristian Bøe

Overingeniør

Telefon: 555 84082

Christian.Boe@it.uib.no


Bertelsen.jpg


Ronny Bertelsen

Overingeniør

Telefon: 555 84254

Mobil: 480 96 677

Ronny.Bertelsen@it.uib.noFagområdet SIS - Sikkerhet og internsystemer

Kind.jpg


Hans Morten Kind

Senioringeniør, gruppeleder

Telefon: 555 84059

Mobil: 975 57 109 - VIP: 81222

Kind@uib.no


Trond Davidsen

Overingeniør

Telefon: 555 84237

Mobil: 917 45 822 - VIP: 81822

Fax: 555 84070

Trond.Davidsen@it.uib.no

Andre medarbeidere

Mailinn e hjornevik.jpg


Mailinn E. Hjørnevik

Kontorfag-lærling

Mailinn.Hjornevik@it.uib.no


DSC03798.jpg


Tore Jan Sandboe

IKT-lærling

Mobil: 928 84 046

Tore.Sandboe@it.uib.no


DSC03797.jpg


Jo Kim Engesæter

IKT-lærling

Mobil: 405 56 667

Jo.Engesater@it.uib.noSimen.JPG

Simen Almestad

IKT-lærling

Telefon: 555 83819

Mobil: 926 76 543

Privat: 995 17 930

Simen.Almestad@it.uib.no

Simon.JPG


Simon Nilssen

IKT-lærling

Telefon: 555 84505

Mobil: 926 73 458

Privat: 970 36 898

Simon.Nilssen@it.uib.no