Matlab

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 24. feb. 2014 kl. 15:20 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Produsent

MathWorks

Leverandør

MathWorks www.mathworks.se

Informasjon

UiB har tegnet ny avtale (gjeldende fra 01.01.2014) som medfører at studenter og ansatte nå kan bruke programmet på UiB maskin eller privat (inklusiv toolboxer). Avtalen er av typen "Total Academic Headcount License" (TAH). Programmet kan bare benyttes i UiB relatert arbeid (ikke til kommersiell bruk).

Har du Windows maskin satt opp av IT-avdelingen og ønsker Matlab installert, ta kontakt med oss (555 84700/https://bs.uib.no). Dersom en har Macintosh- eller Ubuntumaskin satt opp av IT-avdelingen kan en få programmet installert via "Manage Software Update" (Mac) eller "Software Center" (Ubuntu).


Dersom studenter eller ansatte skal installere programmet på privat maskin må en gjøre følgende:

  • Opprette en egen Matworks konto (http://www.mathworks.com). NB! Denne konto må registreres med UiB e-postadresse.
  • Legge til "TAH Campus license" til kontoen din.
  • Installere programvaren.
  • Aktivere programmet.

Aktiveringskode kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program (Matlab_ansatt for ansatte og Matlab_student for studenter). Her finner en også instruksjon for hvordan en får lastet ned, installert og aktivert programmet.