Forskjell mellom versjoner av «Diskusjon:Fråkopling av SSH-sesjonar»

Fra IT-hjelp UiB
(Created page with '=== Ved problem med bruk av screen og SSH mot rasmus === Eg får berre dette oppsettet til å køyre på login2.uib.no; på rasmus får eg feilmeldinga "Cannot find terminfo ent...')
 
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 26. jan. 2010 kl. 19:12

Ved problem med bruk av screen og SSH mot rasmus

Eg får berre dette oppsettet til å køyre på login2.uib.no; på rasmus får eg feilmeldinga "Cannot find terminfo entry for 'xterm-color'" om eg nyttar .bashrc frå sida over :-/

Så eg har i staden følgjande i .bashrc:

  1. Auto-screen invocation. see: http://taint.org/wk/RemoteLoginAutoScreen
  2. if we're coming from a remote SSH connection, in an interactive session
  3. then automatically put us into a screen(1) session. Only try once
  4. -- if $STARTED_SCREEN is set, don't try it again, to avoid looping
  5. if screen fails for some reason.

if [ "$HOSTNAME" != "rasmus" -a "$PS1" != "" -a "${STARTED_SCREEN:-x}" = x -a "${SSH_TTY:-x}" != x ] then

 STARTED_SCREEN=1 ; export STARTED_SCREEN
 [ -d $HOME/lib/screen-logs ] || mkdir -p $HOME/lib/screen-logs
 sleep 1
 screen -RR && exit 0
 # normally, execution of this rc script ends here...
 echo "Screen failed! continuing with normal bash startup"

fi

  1. [end of auto-screen snippet]

-- 2009-05-29, Kevin Brubeck Unhammer (kun041)