Difference between revisions of "Statistica"

(Created page with "== Produsent == StatSoft ==Leverandør== Statsoft [http://www.statsoft.com/ www.statsoft.com] ==Statistica ved UiB== Universitetet i Bergen har site-lisens som dekker inst...")
 
Line 1: Line 1:
 
== Produsent ==
 
== Produsent ==
  
StatSoft
+
TIBCO
  
==Leverandør==
+
==Supplier==
  
 
Statsoft
 
Statsoft
[http://www.statsoft.com/ www.statsoft.com]
+
[https://www.crayon.com/ www.crayon.com]
  
==Statistica ved UiB==
+
==Statistica at UiB==
Universitetet i Bergen har site-lisens som dekker installasjoner på Windows-maskiner for studenter og tilsatte. Windows-maskiner driftet av IT-avdelingen kan dette legges til via [[Windows_-_Software_Center|Softwarecenter]].  
+
The University of Bergen has a site license that covers installations on Windows machines for students and employees. On Windows computers operated by the IT division, this can be added via [[Windows_-_Software_Center|Softwarecenter]].  
  
Lisensen til UiB dekker 25 samtidige brukere.  
+
The license for UiB covers 25 simultaneous users.  
  
Programmet tilbys for tiden ikke til private maskiner.  
+
The software is currently not offered to private computers.
  
  
[[Kategori:Windowsprogramvare]]
 
[[Kategori:Statistikk- og matematikkprogramvare]]
 
[[Kategori:Sitelisensprogramvare]]
 
  
==Hvordan låne lisens?==
+
==How to borrow a license?==
En kan låne et begrenset utvalg av Statistica-lisensen for opp til 30 dager til bruk uten å være på nett (uten å være tilknyttet lisensserver)
+
You can borrow a limited part of the Statistica license for up to 30 days for use without being online (without being connected to a license server)
  
  
Slik går en frem:
+
How to proceed:
  
 
+
Click  "File" - "Help/Support" - "More Details"
Klikk på "File" - "Help/Support" - "More Details"
 
  
  
Line 33: Line 29:
  
  
Klikk på "License Managament" - "Text Mining" -  "Check out" - Tast inn antall dager du vil låne lisensen (maks 30) - Klikk "OK" - "Done"
+
Click "License Managament" - "Text Mining" -  "Check out" - Enter the number of days you want to borrow the license (max 30) - Click "OK" - "Done"
  
  
Line 39: Line 35:
  
  
Lukk programmet
+
Close the software
  
(lisensene blir sjekket ut)
+
(licenses are checked out)
  
 
[[File:checkoutstatistica.jpg|400px]]
 
[[File:checkoutstatistica.jpg|400px]]
  
  
Du kan nå bruke Statistica uten å være på nett i låneperioden.
+
You can now use Statistica without being online for the check out period.

Revision as of 11:49, 20 June 2019

Produsent

TIBCO

Supplier

Statsoft www.crayon.com

Statistica at UiB

The University of Bergen has a site license that covers installations on Windows machines for students and employees. On Windows computers operated by the IT division, this can be added via Softwarecenter.

The license for UiB covers 25 simultaneous users.

The software is currently not offered to private computers.


How to borrow a license?

You can borrow a limited part of the Statistica license for up to 30 days for use without being online (without being connected to a license server)


How to proceed:

Click "File" - "Help/Support" - "More Details"


Helpsupport.jpg


Click "License Managament" - "Text Mining" - "Check out" - Enter the number of days you want to borrow the license (max 30) - Click "OK" - "Done"


Borrowstatistica.jpg


Close the software

(licenses are checked out)

Checkoutstatistica.jpg


You can now use Statistica without being online for the check out period.