Your system administrator has blocked you from running this program


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingen har valgt å blokkere noen programmer på våre klientdriftede Windows-maskiner for å kunne garantere den beste brukeropplevelsen.


Oppdatering av Spotify

Dersom du fikk beskjed om at et program har blitt blokkert, da du valgte å oppgradere Spotify, ber vi deg om å ta en omstart på maskinen din. Den nyeste utgaven av Spotify vil da installeres automatisk.


Outlook

Outlook tilbys bare for UiBs ansatte og ikke studenter. Nye brukere har ikke denne tilgangen som standard, men ansatte ved UiB som ønsker tilgang til Outlook kan kontakte IT-avdelingen.