Wordpress/Universell utforming

Fra IThjelp

Universell utforming (på engelsk "Universal Design") handler om å utvikle produkter, tjenester og omgivelser som kan brukes av så mange mennesker som mulig, uavhengig av funksjonsevne eller andre individuelle forskjeller.

Som offentlig virksomhet har UiB en lovfestet plikt til å utarbeide tilgjengelighetserklæringer for alle våre nettsteder.

Ettersom det er veldig mange nettsteder tilknyttet UiB, har du som eier av wordpress-blogg ansvar for at ditt nettsted har en egen tilgjengelighetserklæring.

UiB Universell har koordineringsansvaret for dette. Kontakt Simon.eika@uib.no for veiledning og råd om hvordan dette kan gjennomføres. UiB Universell er lokalisert under Studieavdelingen.

Se også sak som er til ettertanke:

Her er en mal som kan benyttes: File:Mal_for_Kartlegging_og_utbedring_av_tilgjengelighet.docx

Målet med universell utforming er å skape en inkluderende og tilgjengelig verden for alle, uavhengig av alder, størrelse, funksjonsevne eller andre individuelle forskjeller.

Universell utforming av innhold på våre Wordpress sider ved UiB vil si at nettsidene skal utformes på en slik måte at de skal kunne brukes av alle.

UU-tilsynet (https://www.uutilsynet.no/) har laget arbeidsverktøy for å teste hvordan innholdet passer opp mot de 47 suksesskriteriene som sektoren er pålagt å følge.

Du som Wordpress eier/administrator ved UiB har et ansvar for å sette deg inn i UU-tilsynets anbefalinger slik at dine nettsider blir tilgjengelige for alle.

Mange andre europeiske land ser ut til å innføre et EU-krav: (EU-direktiv 2016/2102).

Ved Universitetet I Bergen kan du få hjelp og innsikt hos “UiB Universell”:

På deres nettsider Nettsiden til UiB Universell finner du ressurser for ansatte.

Se også