WikEd - redigeringsprogram for wiki

Fra IThjelp

WikEd er et tillegg for å få ekstra funksjonalitet ved redigering av wikisider.

Funksjonalitet

Blant annet:

 • lister
 • søk og erstatt
 • sortering
 • tabell
 • hevettekst
 • senket tekst
 • referanser [1] [2]. Se også tillegget Cite[3], som også er installert for lettere kildehenvisning[4].


Fungerer ikke i Internet Explorer eller Opera

WikEd skal i følge utviklingsanvarlig for WikEd fungere i alle nettlesere unntatt Internet Explorer og Opera (sjekket februar 2013).

Sidene du lager kan derimot vises i alle nettlesere..

Du kan aktivere WikEd ved å velge "innstillinger" --> "Tilleggsfuksjoner". For å få tilgang til innstillingene i den aktuelle wikien, må du vere logget inn.

Tips

Tekstvask eller "wikifisering": Om du synes tekstformatering i wiki kan vere litt vanskelig, kan knappene merket henholdsvis [W] og [T] vere spesielt nyttige. Disse kan gjøre om innlimt tekst til wikiformat eller ren tekst. Klikk ganske enkelt på ønsket knapp etter at du har limt inn en tekst du har kopiert fra en vevside, et Word-dokument osv. Merk at bilder må lastes opp separat og lenkes til.

Mouseover: For å se hva den enkelte knappen på menylinjen gjør, kan du holde musepekeren over. (Dette fungerer også i mange andre programmer!)

Referanser

Referansene listes opp der du setter inn følgende:

<references />

 1. Referanser lages ved hjelp av html-taggen ref der denne skal vises, og listes opp der du ønsker, fortrinnsvis nederst på siden i egen seksjon for referanser, som dette eksemplet.
 2. Se også http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bruk_av_kilder
 3. http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite/Cite.php
 4. Spesial:Versjon


Lenker

Mediawiki sin side om WikEd