Videokonferanse

Fra IThjelp

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 19.09.2018 av Sho056 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Begrepet "videokonferanse" dekker ulike former for sanntids kommunikasjon med lyd og bilde. Noen ganger brukes andre begreper som "telepresence" eller "unified communication" med omtrent samme betydning.

Hvilke tjenester og verktøy du bør bruke, er avhengig av hvilke krav du har til kommunikasjonen. Her beskriver vi noen alternative bruksområder med alternative forslag. Ta gjerne kontakt med IT-avdelingen for mer informasjon og veiledning!

COLOURBOX18361798-BW-mrom-mrom.png Kommunikasjon mellom to møterom med lyd og bilde: Det finnes noen videokonferanserom på universitetsområdet som kan bestilles og brukes av alle ansatte. Enkelte institutter og fakulteter har også egne rom med slikt utstyr.
COLOURBOX18361798-BW-PC.png Kommunikasjon fra din egen PC med lyd og bilde: Det finnes ulike programmer som kan brukes. Vi anbefaler Skype for Business. Skype for Business krever at du og den du skal kommunisere med har programmet installert og finnes for Windows og Mac. (Mange er vant til å bruke Skype til denne typen kommunikasjon, det anbefaler vi ikke i jobb-sammenheng. Les mer om Skype.)
COLOURBOX18361798-BW-ekstern.png Skal du holde møte med en eller flere eksterne parter og er usikker på hvilket system du bør velge? Les mer på siden Alternative løsninger for videokonferanse.
COLOURBOX18361798-BW-fjernunderv.png Fjernundervisning med overføring av lyd og bilde stiller noen egne krav.
COLOURBOX18361798-BW-telefon.png Kanskje er den beste løsningen for deg telefonkonferanse. Den kan være med flere deltakere, både interne og eksterne. Du får bedre lyd og enklere betjening, men uten overføring av bilde.
COLOURBOX18361798-BW-strømming.png Hvis du vil overføre lyd og bilde, men ikke er avhengig av toveis kommunikasjon, kan det være aktuelt med strømming eller opptak av forelesningen, konferansen eller annet arrangement. Her finnes det ulike tjenester som leveres i DigUiB-programmet.


Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google: