Vanlige spørsmål rundt mobiltelefoni

Fra IThjelp

NB: Noe av informasjonen er relatert til Telenor Bedrift. UiB går over til Telia som hovedleverandør av mobilabonnement. Siden vil bli oppdatert etter hvert. Se også Telia for mer informasjon om portering.


Jeg er ny ved UiB, og ønsker å få overført nummeret mitt til UiB. Hvordan går jeg frem?

Fyll ut avtaleskjema sammen med nærmeste leder. Signeres og sendes til mobil@uib.no eller som vedlegg i UiBhjelp. Dersom ditt abonnement står på din tidligere arbeidsgiver, er det fint om vi får oppgitt organisasjonsnummer og mobilnummer til administrativt ansvarlig fra din forrige arbeidsgiver. Hvis ditt nåværende abonnement tilhører en annen operatør enn Telia, vil du trenge et nytt SIM-kort. Dette vil du få utlevert på IT-avdelingen, eller sendt pr. internpost etter avtale.

Jeg er ny ved UiB, har privat mobil fra før og ønsker å få overført nummeret mitt til UiB. Jeg ønsker ikke å kjøpe ny telefon. Hvordan går jeg frem?

Ordningen med mobiltelefon betalt av arbeidsgiver er hjemlet i Statens personalhåndbok og gjelder bare mobiltelefon med abonnement (når det er tjenstlige behov for det). Hvis UiB skal dekke abonnementet og du bruker privat telefon, må du likevel skattlegges som du har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver. Dette gjøres som en sjablongbeskatning der et fast beløp for EK-tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester) legges til din skattbare inntekt, ca. kr 4400 pr år. Det er mulig dette vil være ugunstig for deg ettersom du allerede har betalt for din mobiltelefon. Vi kan ikke nekte deg å benytte ordningen på denne måten, men vil råde deg til å vurdere det igjen. Det er ryddigere hvis reglene følges som beskrevet og du får både telefon og abonnement fra UiB.

Telefonen min er skadet. Skjermen er knust, eller jeg har mister den i vann. Er den forsikret?

UiB som er en del av staten forsikrer ikke telefoner. Staten er selvassurandør. Vann og væskeskade dekkes ikke av produsentens garanti eller reklamasjon. Ved funn av skader grunnet ytre påvirkning (fall, klemskade, utsatt for fukt, for høy temperatur, feil bruk osv. utenfor produsentens anbefalinger) bortfaller automatisk ALL garanti fra enheten.
Service eller garantireparasjon på mobiltelefon bestilles fra avtaleleverandør. Se UibHjelp - Bestille service på mobiltelefon

Jeg trenger ny telefon, hvordan går jeg frem?

Snakk med nærmeste leder, som bestiller hos TechStep via Basware. Se også retningslinjene Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB
Husk at ordningen omfatter både innkjøp av ny telefon og nytt abonnement.

Det er bestilt ny telefon til meg. Hvor kan jeg hente den?

Alle nye telefoner blir levert direkte til bestiller. Har du UiB-abonnement fra før, vil ditt gamle SIM-kort mest sannsynlig passe i den nye telefonen.

Jeg har en telefon og et nettbrett eller 4G ruter, kan jeg bruke dette sammen med mitt abonnement på UiB?

Ja, meld inn en sak i UiBhjelp, så ser vi på det.

Jeg trenger større datakvote, hvordan går jeg frem?

Snakk med nærmeste leder, og be vedkommende opprette sak i UiBhjelp hvor det bes om økning av data på ditt abonnement.

Jeg har fått ny mobil, har abonnement via UiB, men det gamle SIM-kortet passer ikke. Hva gjør jeg?

Meld inn en sak i UiBhjelp, så ordner vi nytt SIM-kort til deg. Dersom du bor i nærheten av en Telia-forhandler, kan du også få utlevert nytt SIM-kort der.

Jeg har fått ny mobil, og ønsker å ta med meg innholdet fra den gamle til den nye. Hvordan går jeg frem?

Se egen side: Overføring av innhold fra gammel mobiltelefon

Hvor lang levetid anslås det at en telefon skal ha?

Mobiltelefoner skal ha minimum levetid på 3 år. Se punkt 2 fra Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB

Hvordan fungerer bruk av telefon i utlandet?

Vennligst se Telia sin oversikt for oppdaterte priser for bruk i utlander. I EU og EØS-land er det fri roaming, som betyr at du bruker mobilen som om du var i Norge. Utlandspriser Telia - logg inn for å få korrekt pris..

Hvordan kan jeg følge med på eget forbruk?

Last ned Telia-appen til din telefon: https://www.telia.no/app/ eller logg inn på https://www.telia.no/min-side/

Jeg har gått over datakvoten min. Hva gjør jeg?

Snakk med nærmeste leder, og be vedkommende melde inn en sak i UiBhjelp og be om å øke kvoten. Unngår man å øke kvoten, vil Telia fakturere for overforbruk, som er vesentlig dyrere enn å oppgradere inkludert datamengde.

Jeg skal gå til innkjøp av ny mobil, men vet ikke hva jeg skal velge. Har dere en liste med anbefalte modeller?

Pr. dags dato vil alle mobiler som er å få kjøpt hos TechStep fungere. Vi har derfor valgt å gå vekk fra anbefalte modeller.

Jeg skal slutte på UiB og har etter avtale med leder fått beholde telefon og nummer. Hvordan går jeg frem?

Se egen side om å kjøpe ut mobiltelefon ved fratredelse

Hva slags tjenester leverer IT-avdelingen som kan settes opp på telefonen?

Trådløst nett (Eduroam) og e-post. IT-avdelingen kan hjelpe deg med å sette opp dette. Bruksanvisninger finnes også her: E-post på mobiltelefon

Kan jeg benytte BankID med abonnementet fra UiB?

Ja. Husk at dette må settes opp i banken din. Får du nytt SIM-kort, må du sette det opp igjen.

Telefonen min er stjålet! Hva gjør jeg?

Første steg er å enten ta kontakt med oss, eller Telia på (+47) 924 05 051 og be om å sperre abonnementet eller SIM-kortet.


Har du satt opp sporingstjenester som «Find my iPhone» eller «Find My Device» på Android, kan du forsøke å lokalisere telefonen slik, og derfra nullstille den. Alternativt, om du har satt opp Exchange Outlook på telefonen, kan du gå til http://kalender.uib.no, og fjerne enheten fra godkjente enheter. Ta kontakt med oss for videre hjelp til dette.
Når du har fått ny telefon, meld inn en sak i UiBhjelp og be om å få opphevet sperren og aktivert nytt SIM-kort. Evt. ta direkte med kontakt med Telia for å få hjelp til å oppheve sperre. Se også: https://www.sikresiden.no/mistetellerstjaalet

Hva skjer med data som ikke er brukt opp?

Datakvoten nullstilles ved månedsskifte. Bedriftsabonnement har ikke «data rollover» slik man har på en del privatabonnement.