VPN oppkobling for Samsung mobiler

Fra IThjelp

Sette opp VPN på en Samsung telefon


For å starte VPN på en Samsung telefon så bør du være på et trådløst nettverk.

Det er mulig å få dette til via det vanlige mobilnettverket, men da må du redigere i mobilnettverksinnstillingene på telefonen.

Det er lett å gjøre feil her så kommer vi ikke til å lage en bruksanvisning på dette. Kort fortalt så må APN skiftes til vpn.netcom.no og tilbake til netcom.no når du er ferdig med å bruke VPN


Gå inn i innstillinger og deretter trykk på Flere innstillinger valget:

Screenshot 2012-12-12-14-36-26.png


Trykk på VPN


Screenshot 2012-12-12-14-36-38.png


Velg Legg til Vpn-nettverk


Legg til vpn.jpg


I navn så skriver du UiB

Type skal stå på PPTP

Serveradresse er: vpn.uib.no

PPP-kryptering(MPPE) skal være haket på


Trykk lagre


Screenshot 2013-01-07-10-42-35NY.png


Nå skal du kunne velge å starte VPN oppkoblingen ved å trykke på UiB valget.


Starte vpn.jpg


I brukernavnet så skriver du inn ditt brukernavn@uib.no

Passordet er det vanlige windowspassordet.Trykk koble til.


Koble til uib vpnNY.jpg


Er alt gjort rett så vil du se en nøkkel oppe i venstre hjørnet og i tillegg skal det stå tilkoblet under UiB valget.

For å koble fra så trykker du på UiB igjen og velger å koble fra under: innstillinger, Flere innstillinger og VPN.