Utskriftstjenester

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk


Hurtiglenker


Innkjøp av skrivere

Innkjøp av skrivere gjøres gjennom FUTURA - Felles UtskriftsTeknologi UtRulling og Administrasjon

Pullprint - nettverksutskrift med fleksibilitet

Alle studenter har tilgang til utskriftstjenestene via Pullprint-tjenesten og studentkort. Stadig flere enheter på UiB har innført denne ordningen også for ansatte.

Pullprint er en spesiell type nettverksutskrift som kort fortalt innebærer at du sender utskrift til en Pullprint-utskriftskø, og går til ønsket Pullprint-tilknyttet nettverksskriver. Der logger du på med student- eller ansattkort for å få dokumentene dine skrevet ut. Dette gir sikre, fleksible og miljøvennlige utskriftstjenester.

Tilgang til nettverksutskrift

Bruksanvisninger for hvordan du legger til nettverksskriver på ditt operativsystem kan du blant annet finne via kategoriene Pullprint eller Utskriftstjenester.

På PC-saler legges køene for Pullprint automatisk til når du logger på student-domenet på PC-en.

Studenter

Alle studenter har tilgang til utskrift med Pullprint via utskriftstjeneren pullprint.uib.no og studentkort med penger på kontoen. Man regnes som student i denne sammenhengen når man bruker STUDENT-domenet når man logger på PC-en. (Køene legges automatisk til på PC-saler.)

Ansatte

Pullprint-brukere bruker utskriftskøene via pullprint.uib.no enten de er student eller ansatt. Men ansatte bør fortrinnsvis bruke egne Pullprint-maskiner for ansatte. Ansattkort brukes på skriveren for å hente utskriftene. (Køene legges automatisk til på PC-er satt opp av IT-avdelingen.)

Noen få enheter har også direkte utskriftskøer på utskrift.uib.no.

Kurskontoer

Kurskontoer har navn på formen umXXXX, opprettet av ansatte i SEBRA. Kurskontoer kan bruke Pullprint uten skannemuligheter. Bruken vil bli registrert på stedkoden til den som oppretter kurskontoen.

Ansvarsfordeling

IT-avdelingen har driftsansvar for sentrale utskriftstjenester, og ansvar for retting av feil på nettverksskrivere med serviceavtale hos en leverandør godkjent av IT-avdelingen. Kontakt med leverandør / ekstern servicepartner foretas primært av IT-avdelingen for skrivere med serviceavtale hos godkjent leverandør.

Disse artiklene gir deg mer informasjon om ansvar og serviceavtaler: