Temaserie fra IT-avdelingen

Fra IT-hjelp UiB
(Omdirigert fra Temaserien)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Temaserien fra IT-avdelingen er temabaserte informasjonsskriv for UiBs IT-brukere. Hvert nummer publiseres på IT-avdelingens nettsider og sendes som pdf på e-post til enhetenes fellespostmottak og e-postlisten it-info.

Utgivelser fra IT-avdelingens temaserie

  1. Lagring og backup (september 2009)
  2. E-post (desember 2009)
  3. Pc ved UiB (august 2010)
  4. Utskriftstjenester (november 2011)
  5. Programvare (april 2013)*
  6. Tilgang til IT-tjenester (desember 2013)*
  7. Datasikkerhet (april 2014)*

* Fra og med nr. 5 (Programvare) har vi noen trykte eksemplarer som kan bestilles eller hentes så lenge vi har. Vi har sendt noen eksemplarer til enhetene og til IT-assistentene.


Mulige fremtidige temaer

Dette er foreløpig plan, som vi vurderer etter hvert. Vi tar gjerne imot temaforslag eller andre tilbakemeldinger.