Diskusjon:Temaserie fra IT-avdelingen


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Sikkerhet har vært et aspekt i flere av disse heftrene og vi har også hatt kampanjer på det, men det kan kanskje være aktuelt å lage et eget hefte om sikkerhet, spesielt rettet mot BYOD.

edmmb (diskusjon)