Tekst etter sluttnotene i Wordfiler


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Når en tekst er en docx-fil akseptere ikke word at man flytter tekst/skriver inn ny tekst etter sluttnoter. De skal være det absolutt siste. Gjør man denne endringen likevel ved å klippe ut/lime inn referansene der de skal stå, oppstår horisontale linjer i dokumentet. Dette er ikke akseptabelt i alle sammenhenger. Her følger prosessen:

- Referansesystemet EndNote har en mulighet for å gjøre referansene til plain text, bruk den.

- Gjør om fotnoter til sluttnoter. Da lager programmet en ekstra blank sluttnote, noen ganger ved en markering av note på første ord i teksten/overskriften. La den stå foreløpig. - Klikk på "View" øverst på skjermen

- Legg dokumentet i "draft view"

- Velg "references" tab på toppen av skjermen for å vise referanseikonene

- Velg "show notes" på bunnen av footnotes-seksjonen av referanselinjen

- Nederst på siden kommer det da opp en delelinje der der det ligger et rulle-display - velg "endnote separator" fra rullegardinmenyen

- Da kommer en kort linje frem - marker den og klikk "delete"

- Gå tilbake til rullegardin-menyen, velg endnote continuation separator" - da kommer en lang linje frem, marker den, klikk "delete"

- Lukk "footnotes/endnotes - vinduet ved å klikke på stjerne til høyre på skjermen ved delelinjen

- Gå tilbake til "View" - legg dokumentet tibake i print view

- Nå kan du flytte rundt på tekstens deler slik du vil og legge så mye tekst du ønsker etter sluttnotene uten at det oppstår horisontale linjer

- Den blanke sluttnoten kan nå enkelte deletes

Hvis det googles med søketermen "remove footnote separator lines" vil det trolig være mulig å finne mer info.