Beskyttede sider

Denne siden viser en liste av eksisterende sider som for tiden er beskyttet. For å se en liste av sider som er beskyttet mot opprettelse, se Beskyttede titler.

Beskyttede sider
 
 
 
     (byte)
Tidsstempel Side Utløper Beskytter bruker Beskyttelsesparametre Årsak
Ukjent Main Page(20 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Mal:Autoritativ informasjon(206 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Kategori:Regler, rutiner og retningslinjer(106 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst, dypbeskyttelse
Ukjent Bruker:St06511(150 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent IT brukerstøtte(1 375 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Hovedside(1 073 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent E-post(146 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Brukerstøtte(1 361 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Serviceerklæring fra IT-avdelingen(6 767 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Brukerstøtte for studenter(3 046 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Oversikt sentrale regler og retningslinjer m.m.(1 615 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Bruker:Edpjm(2 240 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Temaserie it nr2 2009 e-post ved UiB.pdf(184 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Temaserie it nr1 2009 lagring og backup.pdf(192 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Kampanje backup 2009.pdf(186 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Strategisk plan 2010 - 2015(9 457 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Bruker:Mgmjv(187 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Informasjonsstrategi for IT-avdelingen(9 142 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Rutiner for EK-tjenester(38 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Beskrivelse av tjenesten installasjon og drift av klientmaskin(8 683 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Privat datamaskin(1 400 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Programvare(3 026 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Tjenester fra IT-avdelingen(1 220 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Glemt brukernavn(479 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Stata(1 652 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Glemt passord(36 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Kurskonto(48 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Informasjon til forelesere(8 941 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Temaserie it nr4 2011 utskriftstjenester.pdf(115 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Temaserie it nr3 2010 pc ved UiB.pdf(106 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Bruker:St08807(376 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Crayon(737 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:OutlookWebAccess.png(45 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Programvare-ikon.png(116 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Brukerstøtte-ikon.png(60 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Epost-ikon.png(60 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Privat datamaskin-ikon.png(116 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Fil:Utskriftstjenester-ikon.png(116 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Status for IT-tjenester under streiken 2012(1 766 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Passord(3 944 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Bytte passord(35 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Bytte passord på bærbar UiB-maskin(2 115 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
Ukjent Pass på passordet!(2 572 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst, dypbeskyttelse
Ukjent Wikihost bestilling(71 bytes) uendelig Ukjent bruker fullstendig låst
14. apr. 2016 kl. 10:49 Wikihost/personvernerklæring(2 920 bytes) uendelig Mihho (diskusjon | bidrag) fullstendig låst Autorativ informasjon fra IT avdelingen
7. feb. 2018 kl. 13:18 Wikihost-oppgradering(171 bytes) uendelig Mihho (diskusjon | bidrag) fullstendig låst Snakk med Helge
4. jul. 2018 kl. 09:42 Brukerstøtte for ansatte(34 bytes) uendelig Edmmb (diskusjon | bidrag) fullstendig låst Brukerstøtte for ansatte flyttet til IT brukerstøtte
6. aug. 2018 kl. 10:54 Velkommen som ny ansatt(26 bytes) uendelig Edmmb (diskusjon | bidrag) fullstendig låst Velkommen som ny ansatt flyttet til Nyansatt: endret formen fra brev/melding til temaside
4. feb. 2020 kl. 12:17 Widget:OppeTid(877 bytes) uendelig Mihho (diskusjon | bidrag) fullstendig låst  
26. feb. 2021 kl. 11:16 Blogg-tips(107 bytes) uendelig Mihho (diskusjon | bidrag) fullstendig låst