Sett passord i stedet for bare firesiftet kode på iPad

Fra IThjelp
Informasjon.gif Bør oppdateres. Denne artikkelen er markert fordi det er ønskelig at innholdet forbedres og gjøres klarere. Vurder også om artikkelnavnet bør endres. Sider som ikke blir oppdatert kan senere bli markert for sletting. Om du er uenig, fjern {{Oppdater}} fra artikkelen og oppdater.

Slik kan du slå av muligheten til å bruke kun "enkel kode" (4-sifret PIN) på iPad:

IPad er i utgangspunktet satt opp med opplåsing med en fire-sifret PIN-kode. Ved å taste inn denne koden kan man vanligvis få tilgang til alt som ligger på selve iPad-en, men også synkroniserte tjenester som e-post, kalender, påloggete vev-tjenester osv.

Dersom iPad-en kommer i urette hender er en slik fire-sifret kode ikke særlig vanskelig å knekke, og innholdet kan dermed lett komme på avveie.

1) Start "Innstillinger".

2) Velg gruppen "Generelt" og "Kodelås"
Ipad-sikkerhet-1.png

3) Skyv bryteren "Enkel kode" til stillingen "0", og velg deretter "Slå på kode"
Ipad-sikkerhet-2.png

4) Du blir nå bedt om å oppgi kode/passord som skal låse opp iPad. Lag et godt passord! Bruker du 10 tegn som ikke kan gjettes, vil det ta veldig lang tid å knekke.


Se også

Aktiver automatisk sletting ved for mange mislykkede opplåsingsforsøk på iPad

Mobil sikkerhet