SVG

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Scalable Vector Graphics

SVG er et filformat som brukes til vektorgrafikk. Standarden for er utviklet av, og administreres av, World Wide Web Consortium.

SVG er mye brukt på Internet. De fleste nettlesere kan vise slike bilder. Bildesamlingen Open Clipart Library benytter dette formatet for de fleste av sine bildefiler.

Fordelen med vektorgrafikk er at den kan skaleres uten at det går ut over kvaliteten. Dette er mulig fordi tegnigen er satt sammen av punkt, sier og kurver, og disse er beskrevet ved hjelp av matematiske formler og uttrykk.

Inkscape er et godt program til å lage og redigere SVG-filer.