SEBRA-godkjenner


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Ansvaret for å godkjenne hvem som skal ha brukerkonto på UiBs IT-systemer tilhører den enkelte enhet ved UiB. Enhetene har oppnevnt enkelte ansatte til "godkjennere" for å ivareta denne oppgaven.

Godkjennerne skal bl.a. godkjenne oppretting av nye brukerkonti, forlenge eller stenge kontoer tilknyttet sin enhet. Godkjenner kan også administrere noen tilganger, som blant annet til enhetens felles lagringsområde.

Godkjenneroppgavene administreres gjennom SEBRA.