Rollebeskrivelse for systemeier

Fra IThjelp


Viktig melding.gif Ikke oppdatert Denne siden er ikke oppdatert på lang tid, og kan inneholde utdatert informasjon eller feil. Oppdatert informasjon og brukerveiledninger for IT-tjenestene finnes i UiBhjelp (https://hjelp.uib.no).

"Rollebeskrivelse for systemeier ved Universitetet i Bergen" er et dokument som beskriver arbeids- og ansvarsdelingen rundt drift, forvaltning og videreutvikling av IT-systemer ved UiB i de tilfellene der systemet har en systemeier.

Universitetsstyret behandlet i møte 20.6.2013 "Innsats for utvikling og koordinering av universitetets informasjonssystemer." Her blir det bl.a. fastslått at det er de ulike sentraladministrativer avdelingene som har ansvar for systemene. I saksforelegget defineres systemansvar. "Rollebeskrivelse for systemeier ved Universitetet i Bergen" operasjonaliserer dette ansvaret.

Rollebeskrivelsen erstatter ikke driftsavtale/"Avtale om leveranse av IT-tjenester". I noen tilfeller vil det foreligge en slik avtale i tillegg til rollebeskrivelsen.

Rollebeskrivelsen er først og fremst beregnet for systemer som er i produksjon. For systemer som er i utvikling eller under innføring, må rollebeskrivelsen sees i sammenheng med prosjektplan for utvikling/innføring av systemet.

De oppgavene som er knyttet til sikkerhet, må ses i lys av "Overordnet IKT- sikkerhetspolitikk ved UiB" fastsatt av Universitetsstyret.