Reference Manager

Fra IThjelp


Reference Manager er programvare for referansehåndtering, dvs. håndtering av litteraturhenvisninger fra bøker, tidsskrifter og lignende.

Sitelisens

Universitetet i Bergen har via Universitetsbiblioteket en sitelisensavtale som dekker bruk av Reference Manager og Endnote for alle studenter og ansatte. Programmet finnes for Windows.

Installasjon på UiB-maskin

klientdriftede maskiner kan det bestilles via IT brukerstøtte. Husk å oppgi maskinnavn.

Privat maskin

På private maskiner kan programmet lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program (krever pålogging med UiB brukeranv og passord. Man kan også låne CD fra BRITA.

Tjenester fra Universitetsbiblioteket

UB har ansvar for avtalen om referansehåndteringsprogramvare for UiB, og gir blant annet kurs og brukerstøtte.

Se også universitetsbibliotekets informasjon om Reference Manager