Oppsett av iPhone 4S

Fra IThjelp

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Ingen ytterligere informasjon

BLIR SLETTET! Denne artikkelen er markert som klar for å bli slettet. Enten er innholdet feil, eller ikke lenger aktuelt. Slettede artikler vil kunne hentes fram igjen om nødvendig. Artikkelen blir slettet etter en viss tid. Ønsker du å videreføre artikkelen, fjern {{Slettes}} fra artikkelen og oppdater innholdet.

Denne bruksanvisningen er kun ment som selvhjelp.

Ved eventuelle feil eller problemer med iPhone kan IT-avdelingen bistå med enkel feilsøking, full tilbakestilling av apparatet til fabrikkinnstillinger ("hardware reset") og eventuelt sende apparatet til service hvis det er konstatert maskinfeil. Ved serviceinnlevering kan ikke IT-avdelingen tilby lånetelefon av samme type.

IT-avdelingen gir ikke hjelp til installasjon, konfigurasjon eller bruk av iPhone utover det som er nevnt her.


Hvordan komme i gang med iPhone

1. Lad opp telefonen. Dersom talefunksjonen er slått på kan den slåes av ved å trykke 3 ganger på hjem-knappen.


2. Sett inn SIM-kortet på høyre langside av mobilen (NB! Det må være MICRO-SIM-kort)


1LåstSimkort.PNG

3. Slå på telefonen og tast inn PIN-kode.


2VelgSpråk.PNG

4. Velg språk og bekreft ved å klikke på pilen oppe til høyre.


3Region.PNG

5. Velg ønsket land og region og bekreft ved å klikke neste.


6. Aktiver eller deaktiver stedtjenester. Dette er valgfritt, bekreft med neste.


4WiFi.PNG

7. Wi-Fi kan konfigureres senere. Velg "Bruk mobilforbindelse" og bekreft med neste.


5Konfigurering.PNG

8. Velg "Konfigurer som ny iPhone" og bekreft ved å klikke neste.


6AppleId.PNG

9. Dersom du ikke allerede har en Apple-ID må du lage det. Velg "Logg på med Apple-ID".


7loggpåAppleId.PNG

10. Skriv inn Apple-ID og bekreft med neste.


8Vilkår.PNG

11. Klikk på Godta for å godta betingelsene. Dette kan ta noen minutter.


9iCloud.PNG

12. Det er frivillig om du vil bruke iCloud. Klikk på ønsket valg og bekreft med neste.


10iCloudKopiering.PNG

13.Dersom du ikke ønsker å bruke iCloud klikk på "Kopier til datamaskinen" og bekreft med neste.


11FinniPhone.PNG

14. Det er valgfritt om en vil ta i bruk iFinn. Klikk på ønsket valg og bekreft med neste.


12Diagnostikk.PNG

15. Vi foreslår å velge ikke send diagnostikk, men det er selvsagt valgfritt.

13Registrering.PNG

16. Bekreft registrering ved å klikke neste.


iPhone vil så foreslå at du slår på FaceTime. Det er selvsagt valgfritt om en vil det.


14Ferdig.PNG

17. Klikk på "Begynn å bruke iPhone".

Dersom du har hatt iPhone tidligere og har tatt full backup av denne kan du koble mobilen til datamaskinen og iTunes for gjenopprette fra backup.

Les mer om sikkerhetskopiering på Apple sine sider: http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=no_NO