Oppkobling mot fellesområde

Fra IThjelp

Når du logger inn på en klientdriftet maskin skal dine tilgjengelige fellesområder bli koblet opp automatisk. Hvis du er logget inn med en annen brukerkonto eller på en annen maskin, eller hvis du skal koble opp et ekstra fellesområde (noen har tilgang til mer enn ett), kan du bruke denne framgangsmåten for å koble opp fellesområde manuelt:

Åpne Windows utforsker og velg "Map Network Drive". Dersom du ikke finner det, trykker du på "Tools", og velg deretter "Map Network Drive".


Ny Networkdrive.png


Du må vite stien til fellesområdet. Er du usikker, er det lurt å høre med en kollega om hva stien er. Noen fellesområdet må du be om spesiell tilgang til, så dersom du ikke har tilgang, må du legge inn en sak i UiBhjelp for å få tilgangen.

Skriv inn stien til fellesområdet (de fleste begynner med \\klient.uib.no\FELLES\...) og velg en bokstav (f.eks Z:)


Map network drive.PNG


Klikk ferdig/finnish.

Du vil deretter finne koblingen til fellesområdet på Computer.