Microsoft Access

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Microsoft Access er databaseprogramvare til enklere, personlig bruk som inngår i noen utgaver av pakken Microsoft Office.


Microsoft sin side om Access