Matlab via SSH

Fra IThjelp

Matlab via SSH fra Windows

SSH kan brukes for å få tilgang til Matlab via lisensserver utenfor UiB.

Er du ute i verden og vil bruke matlab, så kan det være vanskelig. Det skal vanligvis virke via kryptert vpn, men det viser seg å være problematisk for en del brukere. Her er en bruksanvisning for hvordan sette opp SSH portforwarding for å få tak i lisens-serveren via en SSH tunnel til login.uib.no (linux loginserver).


 1. Start > Programmer > SSH Secure Shell > Secure Shell Client
  1. Du får nå opp programmet.
 2. Lag en ny profil:
 3. Klikk på knappen som heter Profiles > Add Profile
 4. Profile Name skriv: SSh forwarding og velg Add to profiles
 5. Klikk så Profiles igjen og velg Edit Profiles > SSH forwarding
 6. På Fanen Connection skriv
 7. Host Name: login.uib.no
 8. User name : ditt brukernavn
 9. Klikk OK
 10. Klikk så Profiles igjen og velg Edit Profiles > SSh forwarding
 11. Velg så fanen som heter Tunneling og sjekk at du står i vinduet som heter Outgoing på denne fanen.
 12. Klikk så Add
 13. Skriv følgende i vinduet som dukker opp:
  1. Display name: forbindelse 1
  2. Listen Port 27000
  3. Destination Host: lisens2.uib.no
  4. Destination Port: 27000
  5. Velg OK.
 14. Klikk så Add en gang til
  1. Skriv følgende i vinduet som dukker opp:
  2. Display name: forbindelse 2
  3. Listen Port 17000
  4. Destination Host: lisens2.uib.no
  5. Destination Port: 17000
  6. Velg OK. Og ok igjen.
  7. Forbindelsen er nå klar til bruk
 15. Klikk så Profiles > SSh forwarding
  1. (ved eventuelle medlinger klikk 'Yes' og 'OK')
 16. Skriv inn passordet ditt (Unix-passordet)
  1. Forbindelsen er klar.
  2. Etter at man har fått opp tunellen starter man matlab med
 17. Start > Run > "C:\Program Files\Matlab704\bin\matlab.bat" -c 27000@localhost

Denne -c opsjonen gjør at matlab ignorerer lisensfila og kobler til port 27000 på localhost for å sjekke lisens. Når matlab da får til svar via tunellen "hent lisensen på port 17000 på noralf" blir også noralf i request nummer to byttet ut med localhost. Dermed blir våre to ssh-tuneller benyttet til å sjekke ut lisensen.