Lisensregler Microsoft-programvare

Fra IThjelp

Lisensregler Microsoftprogramvare i korte trekk:

Dette gjelder utdanningslisenser bestilt fra Crayon. I praksis gjelder dette MS Visio og MS Project fra Microsoft. Er en i tvil om hva som gjelder for en spesifikk programvarelisens, kan en kontakte Crayon så sant de er leverandør av denne programvarelisensen.


  • Maskinen med programvarelisensen skal være eid av Universitetet i Bergen (UiB).
  • Programvaren skal brukes til UiB relatert arbeid (Kan ikke brukes kommersielt. Kommersiell lisens er opp til 10 ganger dyrere)
  • En kan ha programmet på en tilleggsmaskin så sant det bare en og samme bruker som benytter programmet på begge maskiner. Det må være samme operativsystem på begge maskiner (Windows eller Mac). Programmet skal ikke brukes på begge maskiner samtidig. (MS Visual Studio kan bare installeres på en maskin per bruker med lisens.)
  • Når lisenser brukes på pc-saler, eller andre tilfeller der en pc har flere brukere, kan en IKKE installere programvaren på en tilleggsmaskin.
  • Når ansatte eller studenter slutter ved UiB har en IKKE lenger bruksrett for utdanningslisenser kjøpt inn av UiB. Andre innenfor UiB kan eventuelt overta lisensen.
  • Lisensene kan i utgangspunktet ikke oppgraderes. Skal en ha ny versjon må ny lisens kjøpes.
  • Etterhvert som en programvareversjon begynner å bli utdatert vil produsenten slutte å levere sikkerhetsoppdateringer. I disse tilfeller vil programvaren utgjøre en sikkerhetsrisiko for UiB sine maskiner. Programvareversjonen vil da bli utfaset og en må kjøpe ny lisens.