Konfigurasjon av TeXnicCenter


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Den første gangen man bruker TeXnicCenter må man legge inn stien som peker til MiKTeX.

I TeXnicCenter gå til Build og velg Define Output Profiles...

En-en.png


Klikk på Wizard

To-to.png


Fyll inn følgende: C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64

Tre.png


Klikk gjennom resten av stegene. TeXnicCenter er da klar for bruk.