Installere pakker til R Ubuntu

Fra IThjelp

Installere pakker til R (Ubuntu)

Pakker til R kan installeres på to måter:

  1. De vanligste pakkene kan du installere med «sudo apt-get install …». For eksempel: sudo apt-get install r-cran-lattice
  2. Andre pakker kan du installere med kommando «install.packages» i R. Eksempel:
> install.packages("lattice")
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
Warning in install.packages("lattice") :
  'lib = "/usr/local/lib/R/site-library"' is not writable
Would you like to use a personal library instead?  (y/n) y
Would you like to create a personal library
~/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.3
to install packages into?  (y/n) y

I dette eksempelet vil pakken «lattice» bli installert i mappen «R» på hjemmekatalogen din.

Mangler du R på maskinen? Du kan installere R med følgende kommando:

sudo apt-get install r-base-core