IT-forum 2017

Fra ithjelp
Hopp til: navigasjon, søk

Web-header.png


Velkommen til Universitetet i Bergens IT-forum 2017 tirsdag 9. og onsdag 10. mai på Solstrand Hotel&Bad ved Os.

IT-forum er en årlig konferanse arrangert av IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Målgruppen er brukere og leverandører av IT-tjenester ved universitetet, og våre lokale og regionale samarbeidspartnere.

Påmeldingen til IT-forum2017 er nå stengt. Hvis du likvel ønsker å delta, send oss en e-post! Det er nær 150 påmeldte deltakere.

Program tirsdag 9.5.

med forbehold om endringer.

09:30 Velkommen til IT-forum
09:40
Avd-dir-Arne Lunde-KD.jpg (105px).jpg

Arne Lunde, avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet:

Strategi og organisering i universitets- og høyskolesektoren

Hvordan kan strategi og organisering bidra til digitalisering og effektivisering av de administrative funksjonene og økt faglig kvalitet og måloppnåelse?

 • Viktige elementer i den videre utviklingen av IKT-strategien.
 • Utfordringer og muligheter i organiseringen av IKT-oppgavene i uh-sektoren
 • Hvordan sikre at organiseringen takler de store omstillingsprosessene som teknologiutviklingen skaper?
10:20
BOTT-kast.png

Cecilie Ohm, programleder BOTT-ERP:

Hvordan former vi fremtidens administrasjon? BOTT-samarbeidet

De fire BOTT-universitetene skal sammen anskaffe nye systemer for økonomi og personal.

10:50 Pause
11:00
Kjetil arhus.png

Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon Bergen kommune:

Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune

Innlegget skal gi et bilde på hvordan innbyggere og næringslivet i Bergen kommune skal få oppleve sømløse tjenester på tvers av kommunen, kommunesektoren og offentlig sektor, med fokus på den nasjonale infrastrukturen som bygges. Utfordringer, nye styringsmodeller og fellesfinansiering er sentralt i foredraget, i tillegg til hvordan Bergen kommune jobber med innovasjon og nye teknologitrender.

11:45
Digitaliseringsstrategi 2016-22 Page 01.jpg

Tore Burheim, IT-direktør og Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB:

UiBs digitaliseringsstrategi og modell for styring av IT-prosjekter

UiB har fått sin første Digitaliseringsstrategi og har innført en ny modell for å prioritere og styre IT-prosjekter.

12:15 Lunsj
13:15
Tgo.jpg

Tom Georg Olsen, CEO og konserntjener i Miles AS:

Fra fagre ord til fine resultater

 • En naiv forretningsmodell tilpasset høyt utdannede IT-konsulenter
 • En tillitsbasert og tjenende ledelsesfilosofi
 • En rekrutteringsprosess som både lokker og skremmer
14:25
Tdl.jpg

Tommy Due-Løvaas, IT-direktør Høgskolen i Oslo og Akershus:

Sourcing – salve eller svie?

Høgskolen i Oslo og Akershus har en offensiv satsing på digitalisering. Gjennom bruk av informasjonsteknologi skal høgskolen effektivisere, forbedre og utforske tjenester som bidrar til å utføre samfunnsoppdraget. Høgskolens IT-avdeling har etablert prinsipper for sourcing og bruker disse svært aktivt for å kunne tilby de beste teknologiske løsningene. Fleksibilitet, kompetanse og innovasjon er førende elementer i disse prinsippene. Får vi det til?

15:00 Pause
15:15
Cbdacloud.png

Eirik Thorsnes, gruppeleder Uni Research Computing, CBDA:

Big data og maskinlæring - oversikt og praktisk anvendelse

Big data, maskinlæring, kunstig intelligens og andre beslektede "buzzwords" får innpass i stadig nye områder. Hva er det egentlig, og hva kan det helt konkret brukes til? Erfaringer fra Uni Research sin strategiske satsing med "Center for Big Data Analysis".

15:50
Pb-hib.jpg

Petter E. Bjørstad, professor og instituttstyrer Instututt for informatikk:

High performance computing infrastructures, how quality service can be coupled to a scientific environment

This talk will review the HPC services provided by the University of Bergen across a 20 year span.

Dagen vil bli avsluttet med et spennende musikalsk innslag og middag.

Programinnslag onsdag 10.5.

Flere programposter vil bli annionsert etter hvert.

09:00
LKK small.png

Herdis Moldøen, prosjektleder LKK:

Lær Kidsa Koding

Herdis Moldøen er prosjektleder i Lær Kidsa Koding, som er en bevegelse som lærer barn å kode. LKK ønsker at barn skal være skapende og kreative i bruk av teknologi - ikke bare brukere. Bevegelsen jobber høgt og lavt med mange jern i ilden og har nå 120 kodeklubber over hele Norge.

09:45 TBA
10:25 Pause
10:45 TBA
11:25
GunnarBøe.jpg

Gunnar Bøe, direktør Uninett Sigma2:

Digitale forskningsdata i et nasjonalt perspektiv

Majoriteten av datamaterialet fra offentlig finansiert forskning forblir utilgjengelige etter forskningsresultatene er publiserte. Det betyr at resultatene ikke kan verifiseres og dataene ikke kan gjenbrukes. Dette hindrer en effektiv utvikling og spredning av det vitenskaplige kunnskapsgrunnlaget. Det er derfor viktig å infrastrukturer som kan ta imot datamateriale for forskningsresultatene. UNINETT Sigma2 tilbyr i samarbeid med de 4 eldste universitetene en nasjonal lagringsinfrastruktur.

12:00 Lunsj
13:00
OddEiarSkeidsvoll.jpeg

Odd Einar Aamot Skeidsvoll, prosessleder Helse Vest IKT:

Bruk av robot i Helse Vest sitt administrasjonsarbeid

Effekter av digitalisering/robotisering

 • Forutsetninger og utgangspunkt
 • Robotreisen til HVIKT
 • Demo av robotiserte sykehusoppgaver
 • Innsparing utført – hva nå? Hva med menneskene som nå har færre oppgave?
 • Hvordan forberede organisasjonene på oppgaveforandringer.
13:45
Hexagon cray.jpg

Csaba Anderlik, gruppeleder vitenskapelig databehandling, ITA UiB:

Scientific Computing @ UiB retrospect and future

Hexagon the current HPC machine at UiB is reaching its end of life in 2017. With this occasion we would like to look back and highlight a few of the scientific achievements obtained using this machine over the years. 2017 brings changes in HPC on the national level also, the national infrastructure will be operated based on a collaborative effort done by the Metasenter partners: NTNU, UiB, UiO, UiT. In addition a new HPC resource, FRAM has been installed in Tromsø. Finally we will give an overview of the scientific computing group’s activities.

14:15
Instrument.png

Irene Husa, prosjektleder og Robert Hetlelid, overingeniør IT-avdelingen UiB:

Lab-IT-prosjektet - tekniske løsninger

Nesten alt lab-utstyr blir i dag levert med en PC tilkoblet. IT-avdelingen har til nå tilbudt lite eller ingen tilrettelagt infrastruktur og få tjenester for lab-IT. Med bakgrunn i dette ble det startet et forprosjekt som skulle foreslå en mer sikker, brukervennlig og skalerbar infrastruktur/tjeneste for Lab-IT.

14:45 Avslutning og hjemreise

IT-forum 2004v ute gruppebilde 2.jpg Solstrand Hotell.jpg Solstrandutsikt.jpg