IT-forum 2015

Fra IThjelp


Bannermal3.PNG


Følg videostrøm og se opptak fra IT-forum!

Hva er 3D-printing og hva kan det brukes til? Hvordan bør og kan IT-prosjekter testes? Hvordan ivaretar vi sikkerhet for sensitive persondata i tjenester knyttet til forskning? Og hvordan vil UiBs strategi om å satse på klynger påvirke UiBs arbeid med IT tjenester? Dette er noen av spørsmålene vi stiller i årets IT-forum.


  • IT-forum våren 2015 blir arrangert onsdag 29. april og torsdag 30. april ved Solstrand Hotel & Bad på Os.
  • IT-forum er en konferanse for de som bruker og leverer IT-tjenester ved Universitetet i Bergen, og for våre lokale og regionale samarbeidspartnere.
  • Har du spørsmål? Kontakt programkomitéen v/ Sidsel Storebø, tlf: 55 58 40 84.


Strømming og opptak av IT-forum

Dersom du ikke hadde mulighet til å være med på årets IT-forum, eller vil se noen av foredragene på nytt, kan du gjøre det ved å se på opptakene fra årets IT-forum.

Pris for deltakere

Pris for eksterne deltakere (utenfor UiB):

Eksterne (må selv gjøre opp direkte med hotellet. Hotellet tar forbehold om prisøkning)

  • Priser for hele arrangementet: 3300,-
  • En dag (uten middag): 800,-
  • En dag (med middag): 1300,-

Interne deltakere (ansatte på UiB) betaler en egenandel

  • Hele arrangementet: 2300,-
  • En dag (uten middag): 600,-
  • En dag (med middag): 1000,-


Program

Onsdag 29. april

Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
08:30 Fremmøte Rundstykker, kaffi og te
09:30 Tore Burheim, IT-direktør, UiB Åpning av IT-forum 2015
09:40 Herdis Moldøen og Håvard Legreid, Bergen Bibliotek 3D-printing

3d-printing - magiske maskiner og metamaterialer.

Bergen Offentlige Bibliotek har eksperimentert med 3d-printere i drøyt 2 år og åpner nå #VerkstedetBergen hvor publikum inviteres til å delta i fortsettelsen. Prosjektleder Herdis og verksmester Håvard vil gi en innføring i de mest sentrale teknologiene for 3d-printing og vise eksempler på bruk i læring og design.

x
10:45 Pause
11:00 Chandini Merkesvik IT-sikkerhetsansvarlig, IT-avdelingen, UiB Styringssystem for informasjonssikkerhet

Universiteter og høyskoler er pålagt å innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet. Chandini vil fortelle kort om hva et informasjonssikkerhetsstyringssystem er, hvorfor man trenger det, hvem som skal ha nytte av det og hvordan IT-avdelingen jobber med å få på plass et styringssystem for informasjonssikkerhet. Chandini vil også snakke litt om hennes erfaringer så langt som IT-sikkerhetsansvarlig ved UiB.

x
11:20 Tore Linde Prosjektleder, IT-avdelingen, UiB Løsning for sensitive persondata (LSP)²

I desember 2011 vedtok UiB å implementere helseforskningsloven og revisjon av internkontrollsystemet for behandling av personopplysninger. Prosjektleder for LSP, Tore Linde, presenterer IT-avdelingens arbeid så langt, status for løsningen og veien videre.

x
11:40 Alexandr Oltu Fungerende gruppeleder, IT-avdelingen, UiB Tungregning

UiB har hatt tungregningsressurser siden 1985 med forskjellige aktører ansvarlige for drift av ressurser og tjenester. Fra 2015 utfører IT-avdelingen drift av tungregning og beregningstjenester som en del av Vitenskapelig Databehandling gruppe. Jeg skal snakke om hvem vi er og hva vi driver med.

x
12:00 Lunsj
13:00 Ina Espås, Knowit Test og kvalitet - med fokus på sluttproduktet eller?

Mange anskaffelses- og utviklingsprosjekter ender i diskusjoner når kunde eller bestiller skal godkjenne og akseptere leveranser og ta den i bruk. Ofte er forventninger om hva man vil ha og hva som leveres ulik, omgivelser og forutsetninger har endret seg underveis, eller kunnskap om løsningen forsvinner fordi personer slutter. Foredraget gjennomgår noen anbefalte tiltak som bør gjennomføres i starten, men også videre i gjennomføringen av prosjektet, og ikke minst ved akseptanse ved overlevering. Det fokuseres på konkrete eksempler og tiltak for både kunde og leverandør som kan gi god effekt. Det fokuseres også på områder som ofte blir unngått - eller rett og slett glemt.

x
14:00 Pause
14:15 Lars Arne Skår, Xeneta Devops - hva er det, hvor kom det fra og hvor går det?

Devops har seilet opp som et av de nye buzzwords innen IT de siste årene, og er nå såpass utbredt at selv analysebyråer som Gartner og Forrester snakker om det. Devops kompetanse har høy etterspørsel, samtidig som konseptet møter motstand og mistenkeliggjøres i enkelte kretser. For å kunne ta aktiv stilling til om devops praksiser og verktøy skal brukes eller ikke, er det nyttig å forstå motivasjonen bak, hvor det kom fra, og hvilke utfordringer devops egentlig er ment å løse. Området har vært i rivende utvikling de siste årene, så det er på sin plass å ta en fot i bakken og ta bevegelsen for hva det er i praksis og hvor det synes å bevege seg. Hva er det som gjør at virksomheter kjenner behov for devops praksiser og verktøy? Og hvordan fungerer de egentlig i praksis? Jeg vil dele mine erfaringer - det jeg ser har fungert godt og det jeg ser har fungert mindre godt, og dele noen betraktninger rundt årsaken til det.

x
15:00 Kristian Botnen og Tor Lædre, IT-avdelingen, UiB Devops ved ITA

Vi skal snakke litt om hva devops-metodikk betyr for oss, hva vi har gjort til nå og hvordan vi ser for oss veien videre. Vi vil også vise et praktisk eksempel på hvordan devops brukes i vår hverdag.

x
15:30 Pause
15:45 Fredrik Ludvigsen Rain Games Dungbeetle - How and why Rain created a tiny bug tracker for Unity

Dungbeetle is a tiny bug tracker that Rain created during the development of Teslagrad. The idea was to catch any bugs or comments that any new Teslagrad player had, and catalog them until we could deal with the problem. The idea of bug trackers is not new, not even within game development, but the tools that were available when we needed it was either expensive and cumbersome for us, or too cumbersome for the players to use... or just honestly unknown to us. We created a tool that was available to us within our game engine, Unity, and at the same time available by the push of a button, to all Teslagrad layers.

x
16:15 Evt. Interne lynforedrag - tittel kommer
16:30 Slutt på programmet
18:30 Aperitiff og samvær
19:00 Middag


Torsdag 30. april

Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
IT og Universitetets kjernevirksomhet
09:00 Rolv Terje Lie, instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB System for sikker behandling av sensitive forskningsdata; trenger forskerne det? x
09:35 Kjell Petersen, forsker, Bioinformatikk, Institutt for informatikk, UiB Bioinformatikk dataanalyse-infrastruktur ved CBU og Elixir Norway

Livsvitenskap som bygger på analyse av DNA og andre cellulære nøkkelmolekyl er 100% avhengige av beregningsbaserte analyser, som krever en tilrettelagt IT-infrastruktur. Viktige nøkkelfaktorer er datamengde, hurtig metodeutvikling, tverrfaglig prosjekter hvor deltagere har vidt forskjellig IT-kompetanse og ikke minst datasensitivitet vedrørende genetiske data fra mennesker. Jeg vil gi en oversikt over utviklingsarbeid ved CBU (Computational Biology Unit - Informatikk -UiB) og Elixir Norway (nasjonalt infrastrukturprosjekt) hvor vi implementerer en slik infrastruktur.

x
10:05 Karianne Omdahl, prosjektleder Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, UiB Ny læringsplattform – framtidas system – pedagogisk og funksjonell revolusjon?

Dagens Mi side (som er UiBs LMS) skal moderniseres og baseres på ny teknologi. En digital læringsplattform (ofte omtalt ved det engelske navnet Learning Management System eller forkortelsen LMS) er et system for å administrere brukere og organisere e-læringsinnhold i utdanningssystemer (Wikipedia)

x
10:15 Pause
Strategi og klynger
10:30 Tore Burheim, IT-Direktør, UiB Innledning x
10:40 Dag Rune Olsen, Rektor, UiB UiBs nye strategi, digital satsing og klynger x
11:20 Petter Ole Jakobsen, Vizrt Klynger og Media City Bergen

I den uorganiserte klyngen mellom TV2 & Vizrt har 7 selskaper blitt skapt, hva kan da bli resultatet når vi organiserer oss - og får med Universitetet?

x
12:00 Lunsj
13:00 Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fornye, forenkle og forbedre – digitalisering som mulighet og muliggjører. x
Skytjenester og sektorsamarbeid
14:00 IT-ledere fra NTNU, UiB, UiO, UiT og Uninett. Skytjenester i universitets- og høyskolesektoren x
14:30 Tor Lædre og Jan Ivar Beddari, IT-avdelingen. Demonstrasjon av en sektorintern sky x
15:00 Tore Burheim, IT-direktør, UiB Avslutning x
15:15 Bussavgang til Bergen