IT-forum 2013

Fra IThjelp

Opptak fra IT-forum våren 2013

For første gang ble alle innlegg på IT-forum tatt opp, både for live strømming under konferansen og for opptak som kan sees etterpå.

Strømmene som ble sendt live kan sees igjen her:

Dette opptaket dekker spor I i torsdagens parallellspor mellom kl 13 og 141.

Merk at disse strømmene krever at du har installert Microsoft Silverlight. En del (spesielt mobile) enheter mangler dette.

Opptak av de enkelte sesjonene finner du i programmet under. Klikk på lenken "Matterhorn" i høyre kolonne for foredraget.

Vi vil takk Anders Myren og Michael Riisøen som har gjort opptakene, og alle foredragsholderne som har samtykket i å publisere foredragene på denne måten!

Aktiviteten på Twitter under IT-forum kan følges på emneknagg #itforum13.


Velkommen til IT-forum på Solstrand 24.-25. april!

Ansatte ved Universitetet i Bergen og samarbeidspartnere inviteres til IT-forum 2013, som arrangeres ved Solstrand Hotel & Bad på Os onsdag 24. og torsdag 25. april 2013.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet er nå klart, og kan leses nedover på denne siden.

Hvis du har spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Magne Bergland, tlf: 55 58 22 51.

IT-forum blir også annonsert på mailing-listen it-info.uib.no


Påmelding

Siste frist for påmelding var onsdag 3. april.

Påmeldte skal ha fått e-post med bekreftelse straks etter registrering.

Pris for eksterne deltakere (utenfor UiB):

Priser for hele arrangementet: 2683,- En dag (uten middag): 630,- En dag (med middag): 1110,-

Interne deltakere (ansatte på UiB utenom IT-avdelingen) betaler en egenandel:

Hele arrangementet: 1900,- En dag (uten middag): 450,- En dag (med middag): 850,-


Program onsdag 24. april

Oppstart kl. Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
09:00 Rundstykker, kaffi og te
09:30 Thomas Evensen, IT-direktør Velkommen til IT-forum
09:40 Håkon Wium Lie, Opera Software og Piratpartiet Hvem eier våre data?

Håkon Wium Lie om vebben, Piratpartiet, Ibsen, og opera.
Wium Lie er teknologidirektør i Opera Software som lager nettlesere for alle slags dingser. Han har tidligere arbedet for W3C og CERN, der han utviklet Cascading Style Sheets (CSS) som i dag en basis-standard på vebben. Håkon har en mastergrad fra MIT Media Lab og en doktorgrad fra UiO. Håkon er også partisekretær i det nystartede Piratpartiet.

Matterhorn
10:30 Senioring. Cato Kolås og overing. Michael Eric Menk, IT-avdelingen, UiB Åpne data ved UiB

Hvilke krav har vi som offentlig institusjon til å tilgjengeliggjøre data som åpne data? Hvordan organiserer vi det best mulig? Hva har vi fått til så langt?

Matterhorn
10:55 Pause
11:10 Sijamek Nuri, Fagsjef for Kundesenteret, IT-avdelingen, Universitetet i Agder Hvordan levere mer verdi og fremtidsrettet service? Organisering, virksomhetsplanstyring og tjenesteutvikling

Universitetet i Agder: Hvordan vi er organisert? Hvordan vi utvikler og leverer tjenester? Hvilke prosesser har vi vært gjennom for å endre IT-avdelingens posisjon i organisasjonen fra å være en driftsenhet til å bli en strategisk støtte apparat for resten av organisasjonen? Hvordan vi har brukt ITIL, prosjektledelse og virksomhetsplanstyring på veien til å oppnå våre mål.

Matterhorn
12:00 Lunsj
13:00 Eirik Solheim, Redaktør for NRKbeta og prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling Det kreative nettet

Nye kamera og produksjonsverktøy gjør det mye enklere å produsere innhold. Nettet åpner for samarbeid og distribusjon. Hvordan kan du benytte dette for å nå bedre ut med dine egne budskap? Og hvordan benytter ungdommen disse nye mulighetene?

Matterhorn
13:50 Leif Ove Larsen, instituttleder, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB UiB i BergenMediaCity

De store medieselskapene i Bergen, medieteknologibedriften Vizrt og deler av medieutdanningen ved UIB planlegger å flytte sammen i et nytt mediehus på Nedre Nygård. Hva er bakgrunn for dette samarbeidet, og hva vil det kunne føre til? Og hva er UiBs rolle i prosjektet? Leder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Leif Ove Larsen vil gi innblikk i prosjektet.

Matterhorn
14:15 Pause
14:30 Arne R. Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd Informasjonssikkerhet og beredskapsutfordringer i norske virksomheter

Presentasjonen vil ta utgangspunkt i Mørketallsundersøkelsen (MU) 2012. MU er enestående i sitt slag i Norge, og en temperaturmåler på området. Undersøkelsen er et samarbeid med myndighetene. Samvirke mellom næringslivet og myndigheten i arbeidet med forebygging og beredskap innenfor datakriminalitet og informasjonssikkerhet, blir viktig også fremover. MU lages for NSR for å belyse omfanget av datakriminalitet og informasjonssikkerhetshendelser, og for å kartlegge hvor sårbare norske virksomheter er. Undersøkelsen er også et virkemiddel for å bevisstgjøre ledere. MU gir også informere om de kriminelle trusler og sikkerhetstrender vi ser og forventer i tiden fremover.

Matterhorn
15:20 Pause
15:30 Reza Sohizadeh Abyaneh, Stipendiat, Institutt for informatikk, UiB RFID technology: applications and concerns

RFID technology has enabled identifying objects in large scales automatically and in contact-less manner. Correspondingly, this technology is currently being deployed in an extensive variety of applications such ranging from inventory and asset tracking to access control and electronic passports. However, this coin has another side too. The communications in RFID systems are usually susceptible to eavesdropping or interception and this causes some concerns such as security and privacy. (The presentation will be given in English.)

Matterhorn
16:05 Idar Hessevik, senioring., Geofysisk institutt, UiB NACO - bruk av Seaglidere med tilpassede IT-løsninger for norsk marin forskning

NACO ("Norwegian atlantic current observatory") er et NFR-prosjekt som tilbyr infrastruktur for pilotering av undervannsglidere med hovedvekt på Seaglider. Geofysisk institutt har ansvar for piloteringtjenester og utvikling av IT-tjenester til støtte for piloteringsarbeidet og oseanografisk data-innsamling/bearbeiding. Seaglidere er undervannsroboter med framdrift basert på variabel oppdrift, kan dykke til 1000m dybde og piloteres via satelitt over store havområder i perioder på inntil 8-10 måneder. Foredraget omhandler tekniske metoder og tilpassede IT-løsninger for prosjektet.

Matterhorn
16:35 Slutt på programmet
18:30 Aperitif og kulturelt inslag
19:00 Middag


Program torsdag 25. april

Oppstart kl. Foredragsholder Tittel / Beskrivelse Opptak
09:00 Professor Knut Øvsthus, Høyskolen i Bergen Overvåket eller våke over? - Fremtidens teknologi for et selvstendig liv

For mange av oss er arbeidsdagen dominert av teknologi, men hvor mye vet vi om hvilken teknologi som kan hjelpe oss på det private plan når vi blir eldre eller får spesielle behov. Omsorgsteknologi eller såkalt "Selvstendig liv teknologi" vil være helt avgjørende for å kunne løse fremtidens utfordringer med eldrebølgen og stadig flere som får kroniske sykdommer samtidig som det blir færre hender i omsorgsyrkene. For å kunne bidra til å løse utfordringene har HiB etablert et unikt samarbeid mellom omsorgsprofesjonene og ingeniørutdanningen og etablert et omsorgslaboratorium der de kan vise teknologiske løsninger i praksis og drive opplæring av helsepersonell.

Knut Øvsthus er professor i kommunikasjonsteknologi på Institutt for elektrofag ved Høgskolen i Bergen vil fortelle litt om mulighetene og hvordan de jobber med dette feltet.

Matterhorn
09:40 Hans-Petter Isaksen, rådgiver, Kommunikasjonsavdelingen, UiB Webprosjektet ved UiB

Universitetet i Bergen skal implementere ny teknologi på www.uib.no og har valgt Drupal som cms. Hva var bakgrunnen for webprosjektet og hvorfor ble Drupal valgt som ny CMS? Hvor langt har prosjektet kommet og hva er planene videre?

Matterhorn
10:05 Pause
10:20 Johnny Hartz Søraker, Assistant Professor of Philosophy of technology, Department of Philosophy, University of Twente Hvordan forandrer informasjonsteknologi vår adferd og livskvalitet?

Det sies ofte at den som ikke gjør noe galt ikke har noe å frykte fra overvåkning, og at teknologi er et redskap vi benytter for å nå være mål. I dette foredraget vil jeg problematisere denne typen påstander, og vise hvor grunnleggende (informasjons-)teknologi kan forandre vår adferd og vår livskvalitet. Med røtter i både computer-etikk og psykologisk forskning vil jeg diskutere hvordan ulike typer informasjonsteknologi og nærtliggende praksiser kan forandre måten vi betrakter verden og andre, vår evne til selv-realisering, og vår individuelle livskvalitet. Jeg vil også diskutere hvordan dette nære forholdet mellom IT og livskvalitet fører til helt nye etiske rettigheter og plikter - og helt nye muligheter for å gjøre verden til et bedre sted.

Matterhorn
11:20 Rådgiver Kitty Anette Amlie Tverrå og seniorrådgiver Per O. Bruvold, Kontor for innkjøp, UiB Etikk i innkjøpsssaker

1) Leverandørkontakt - smøring - korrupsjon. Hvor går grensene?
2) Etisk handel - hvilke krav bør vi stille til våre leverandører?

Matterhorn
(NB: Varierande lydstyrke)
12:00 Lunsj
SPOR I SPOR II
13:00 Are Johannessen, overing., IT-avdelingen, UiB HTML 5

Ble det riktig denne gangen?

IT-direktør Thomas Evensen, m.fl. Ikke klientdriftet utstyr på UiB-nett

Det blir stadig mer utstyr (mobiler, nettbrett, privat PC-utstyr osv) som verken er satt opp av eller blir driftet av ITA som blir koblet opp mot UiB IKT-tjenester. Dette er en trend som er økende og som vi mest sannsynlig må akseptere. Det følger med mange og store utfordringer ved dette og noen av disse vil bli belyst i dette foredraget.

Matterhorn
(NB: Lav lyd)
13:10 Stein Magne Bjørklund, overing., IT-avdelingen, UiB UiB sine nye byggeklosser - Drupal

Drupal er et fleksibelt rammeverk. Vi tar deg på en rundtur i Drupal sin arkitektur, filosofi og prøver å gi et innblikk i hvor Drupal beveger seg i framtiden.

13:30 Irene Eikefjord, spesialbibliotekar, Tilvekstavdelinga UBB, UiB Grind - frå bok til nett

Universitetsbiblioteket har vore involvert i den tekniske utviklinga av den nye nettstaden til kunnskapsportalen Grind.no. Føredraget vil ta for seg prosessen og vala som er gjort for å få materialet frå boka "Kulturhistorisk vegbok Hordaland" tilgjengeleg på web, i ein Drupal-installasjon.

Kristian Botnen, avd.ing., IT-avdelingen, UiB Innføring av Mac-klientdrift ved UiB

Foredraget vil gå igjennom hvor vi er nå, og litt om hva vi tenker videre fremover. Det vil også bli fortalt litt om de verktøyene som vi bruker, samt metodikken rundt konfigurasjonsstyringen.

Prosjektet har vært fokusert på å innføre sentralisert drift av en ny plattform. Fokuset har vært på bruk av opensource verktøy til tross for at selve plattformen (Mac) er lukket. Vi har ønsket å legge det nye driftsopplegget nærmere det ikke driftede mac-brukere ved UiB er vant med idag m.t.p å selv kunne konfiguere enheten (self-service). Den nye plattformen skiller seg også ut fordi de fleste enhetetene er veldig mobile, i motsetning til de stasjonære maskinene vi er vant med fra Windows og Linux. Dette gir nye utfordringer som vi ikke har hatt tidligere.

Matterhorn
(NB: Lav lyd)
13:50 Tarje Sælen Lavik, spesialbibliotekar, Tilvekstavdelingen UBB, UiB SPARQL Endpoint og Spesialsamlingene

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket har i dag sine data spredt i forskjellige baser, XML-filer, word-filer og mappestrukturer. UB arbeider med å konvertere og vaske data slik at vi bedre kan utnytte arbeidet som er lagt ned i å registrere og beskrive disse samlingene. Ved å bruke RDF kan vi modellere vår data slik vi ønsker i tillegg til at vi kan knytte oss opp til andre datasett. Det blir en kjapp demonstrasjon av hvordan SPARQL kan brukes til å kombinere data fra forskjellig kilder.

Overing Morten-Christian Bernson, IT-avdelingen, UiB Lagring: Backup og lagring Matterhorn
Overing. Tor Lædre Lagring: Konvergert nett for servere og lagring ved UiB Matterhorn
14:10 pause
14:25 Rune Krumsvik, instituttleiar, Institutt for pedagogikk, UiB Digital kompetanseheving, og bruk av digitale verktøy i storførelesingar - nokre røynsler så langt

Foredraget vil løfte fram nokre røynsler frå "Teach as we preach"-prosjektet ved institutt for pedagogikk som omhandla digital kompetanseheving av lærarutdannarar, samt utprøving av nye digitale verkty i storførelesingar for psykologistudentar. Desse røynslene vil bli sett i høve eit nytt PEK-prosjekt "DigUiB og digital kompetanseheving blant UiB-tilsette" som startar opp i 2013 og vonleg skal halde fram til og med 2015.

Matterhorn
15:05 Thomas Evensen, IT-direktør Avslutning
15:15 Slutt på IT-forum