IT-forum 2009

Fra IThjelp

Invitasjon til UiBs IT-forum våren 2009

Universitetet i Bergens IT-forum våren 2009 arrangeres på Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad onsdag og torsdag 22. og 23. april.

IT-forum er for alle IT-interesserte, primært på UiB, men også nære samarbeidspartnere og andre interesserte er velkommen.

Programmet legger opp til spennende innlegg og diskusjoner.

Påmelding er bindende og frist er fredag 20. mars.

Deltakere som ikke er ansatt ved UiB dekker selv kostpris for hotellovernatting og mat (kr 2379,-) og reise.

Påmelding, program, m.m. finner du på: http://www.uib.no/it/forum/2009v/

Vi håper på din deltagelse på Sandsli! Invitasjonen kan evt videresendes til andre

Har du spørsmål, kontakt programkomitéen v/ Jan Kristian Walde Johnsen, tel: 55584238.

---

IT-forum blir også annonsert på http://it.uib.no og mailing-listen it-info.uib.no


Program for IT-forum våren 2009

Tid: Onsdag og torsdag 22. og 23. april
Sted: Hotell Scandic Bergen Airport, Kokstad (Kokstadflaten 2)

Onsdag 22. april

10.00 - 10.30   Åpning v/ IT-direktør Thomas Evensen
10.30 - 11.14   Pål Davidsen, UiB: Systemdynamikk; modellering, simulering og analyse i samfunnsfag. - Historikk, prinsipper og verktøy. media:systemdynamikk_it-forum_2009v.pdf
11.15 - 11.45   P a u s e
11.45 - 13.00  

Presentasjon av kontinuitetsprosjektet ved UiB

13.00 - 14.00   L u n s j
14.00 - 15.00   Thor Øivind Jensen, UiB: Den frustrerte bruker som ressurs og problem media:den_frustrerte_bruker_it-forum_2009v.pdf
15.00 - 15.15   P a u s e
15.15 - 16.15   Arve Aksnes, UiB: Værmelding for verdensrommet media:vermelding_for_verdensrommet_it-forum_2009v.pdf
16.15 - 17.00   Sverre Holby: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser
19.30       M i d d a g

Torsdag 23. april

09.00 - 10.00   Rune Zakariassen, Microsoft Norge: Cloud Computing
10.00 - 10.15   P a u s e
10.15 - 11.15   Torgeir Vidnes, NSM: NorCERT - Nasjonalt senter for håndtering av alvorlige dataangrep
11.15 - 12.15   L u n s j
12.15 - 13.15   Peter Hansteen, Freecode: Motvirke skadevare og spam med frie verktøy media:motvirke_skadevare_og_spam_it-forum_2009v/index.html
13.15 - 13.30   P a u s e
13.30 - 14.30   Paul Tew, UK Police: Forensic computing, catching and convicting the electronic criminal media:forensic_computing_it-forum_2009v.pdf
14.30 - 14.45   P a u s e
14.45 - 15.30   Magne Bergland, ITA v/UiB: 'Datamaskinen som forandret alt' - Apple Macintosh 25 år media:apple_macintosh_25aar_it-forum_2009v.pdf