IT-forum 2005 haust

Fra IThjelp

Invitasjon til IT-forum 3. november 2005

Alle som måtte ha interesse av programmet er velkomne til å delta på IT-Forum torsdag 3. november.


Påmeldinga er bindande for dei som svarar ja til middag. Også dei foredragshaldarane som vil delta på middagen må melda seg på.


Vel møtt!


Tid: Torsdag 3. november frå kl 12.30
Sted: Dragefjellet (Jur. fak.), Auditorium 3
Sakliste med presentasjonar

12.30 Opning av IT-Forum v/ Rektor Sigmund Grønmo [pdf]
12.45 Oppgåver for CIO v/Geir Strøm [pdf]
13.00 Brukarstøtte til studentar v/Marianne Huse [pdf]
13.30 Ny printløysing v/Per Bruvold [pdf]
14.00 Eit filosofisk perspektiv på IT v/Roger Strand [pdf]
15.00 Pause
15.30 Overgang frå IT/UiB til IT/Helse-Vest v/Fredrik Eldøy [pdf]
16.15 Auditoriedrift v/Stein Unger Hitland [pdf]
16.45 IT-arkitektur v/Noralf Husby (NTNU) [pdf]
17.30 Markering av at Carl Erik Ellingsen takkar av som IT-sikkerheitssjef
18.30 Middag